Stiri si Comunicate - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Actualizare anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța - poziția 60.     click pentru detalii

miercuri, 15 februarie 2017

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.   click pentru detalii

miercuri, 15 februarie 2017

Mai mult
Impozitul pe mijloacele de transport

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează persoanele fizice și juridice care dețin în proprietate un mijloc de transport, ce trebuie înmatriculat/înregistrat în România, că datorează un impozit anual pentru acesta. Impozitul pe mijlocul de transport se achită pentru întregul an fiscal 2017 de către persoana care deține dreptul de proprietate asupra acestuia la data de 31 decembrie 2016. Conform prevederilor Codului fiscal, oricine dobândește/înstrăinează dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligația să depună declarația fiscală în acest sens, la organul fiscal al autorităților administrației publice locale în a cărui rază de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, indiferent de durata deținerii mijlocului de transport respectiv, chiar și în cazul în care, în aceeași zi, imediat după dobândire, are loc înstrăinarea acestuia. Termenul pentru depunerea declarației menționate este de 30 zile de la data dobândirii/înstrăinării autovehiculului. În cazul înstrăinării mijlocului de transport, proprietarul trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul acestuia trebuie să achite impozitul pentru întregul an, cu excepția cazului în care impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul. 

miercuri, 15 februarie 2017

Mai mult
Actualizare consultarea pieței

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată privind consultarea pieței pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.          click pentru detalii

miercuri, 15 februarie 2017

Mai mult
Activitățile Serviciul Administrare Spații Verzi

În săptămâna 13-17 februarie 2017,se vor executa lucrări de tăiere /toaletare a copacilor și  lucrări de scoatere a cioatelor. Lucrările se vor executa în zonele: -  Aliniament stradal General Manu; -  Aliniament stradal Soveja; - Strada Unirii; - Cartier CET; - Cartier Faleză Nord.  În săptămâna 13-17 februarie 2017, se vor derula lucrări de întreținere spațiu verde, constând în:    - Salubrizat;    - Colectat;    - Greblat. Lucrările se vor executa în zonele: - Bulevardul1 Mai; - Bulevardul Aurel Vlaicu.

marți, 14 februarie 2017

Mai mult
Actualizare consultarea pieței

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată privind consultarea pieței pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.         click pentru detalii

marți, 14 februarie 2017

Mai mult
Actualizare Oferte vânzare teren extravilan

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată privind ofertele de vânzare teren extravilan pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

marți, 14 februarie 2017

Mai mult
Schemă de ajutor de stat - "Sprijin pentru prima împădurire"

Instituția Prefectului-județul Constanța, ne aduce la cunoștință că în vederea creșterii suprafeței ocupate de păduri la nivel național, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe site-ul www.afir.info, anunțul privind accesarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite", aferentă Măsurii 8- Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor, Submăsura 8.1 - Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu o alocare bugetară de 50.000.000 euro.
Click pentru a vedea documentul

marți, 14 februarie 2017

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.   click pentru detalii

luni, 13 februarie 2017

Mai mult
Anunț Concursuri și angajări

Primăria municipului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări rezultatul selectării dosarelor pentru concursul organizat în cadrul Serviciului Financiar Buget. click pentru detalii

luni, 13 februarie 2017

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină