Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Anunț RADET

RADET intervine în domeniul public în perioada 28.07.2016 - 29.07.2016, în următoarele puncte de lucru: - Str. Topolog, bl. E3.

joi, 28 iulie 2016

Mai mult
Intervenții Telekom

Telekom intervine pentru reparație canalizație telefonică pe Bulevardul Aurel Vlaicu nr. 98, bl. AV3, Sc. A - spațiu verde - 1 m.p., se lucrează în perioada 28.07.2016-29.07.2016. 

joi, 28 iulie 2016

Mai mult
Anunț RAJA

RAJA intervine în domeniul public astăzi, 28.07.2016 în următoarele puncte de lucru: - Str. Răscoalei nr. 4 - conductă; - Str. Pescăruș - Piața Filipescu - conductă; - Aleea Lăcrămioarelor nr. 2 - Grădinița nr. 8 - conductă; - Str. Tabla Buții nr. 97 / Chiliei - conductă; - Str. Rapsodiei nr. 65 - branșament; - Str. Dumitru Marinescu nr. 22 - conductă; - Str. Panait Cerna/ Ion Andreescu; - Str. Sasu Vasile nr. 26; - Str. Murelor - Sala Sportului - parcare.

joi, 28 iulie 2016

Mai mult
Comunicat SPIT

Inspectorii din cadrul Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța au încheiat campania de verificare pe teren cu privire la modul de declarare și achitare a taxei de promovare a turismului în stațiunea Mamaia şi în Sat Vacanţă și a taxei pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice în stațiunea Mamaia şi în Sat Vacanţă. În timpul campaniei desfășurate pe parcursul lunii iulie, au fost verificați 634 contribuabili și s-a constatat că 262 operatori economici au depus declarațiile, în timp ce 372 operatori economici au depus declarațiile peste termen, nu le-au depus, au transmis informaţii eronate sau nu au declarat în termen de 30 de zile  modificările intervenite care conduc la recalcularea taxei.

joi, 28 iulie 2016

Mai mult
Anunț Telekom

Telekom intervine în domeniul public în perioada 28.07.2016 - 29.07.2016, pentru vizitare cămine Telekom în următoarele puncte de lucru: - Bulevardul Aurel Vlaicu între str. Liliacului si str. Câmpinei - vizitare cămine- 3 cămine (1 trotuar + 1 spațiu verde + 1 parcare carosabil); - Bulevardul Aurel Vlaicu între str. Albatrosului și str. Eugen Tăutu - vizitare cămine - 4 cămine spațiu verde; - Șoseaua Mangaliei la intersecție cu Prelungirea Nicolae Grindeanu - vizitare cămine - 1 cămin trotuar; - Str. Topolog, nr. 6, bl. H6, sc. B - vizitare cămine - 1 cămin trotuar.

joi, 28 iulie 2016

Mai mult
Sedinta publica Comisia CLM nr. 4

Invităm toți factorii interesați să participe la ședința Comisiei nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială în care se va dezbate Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, pe care îl afișăm spre consultare. Ședința va avea loc în data de 03.08.2016, ora 10,00 la sediul Primăriei municipiului Constanța din b-dul Tomis nr. 51, etajul 1. click pentru descărcare regulament  

joi, 28 iulie 2016

Mai mult
Comunicat de presă

Primăria municipiului Constanța informează că, în perioada 11 iulie-26 iulie 2016, în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), din totalul de 17.245 de beneficiari înscriși pe liste, au ridicat cutiile cu alimente un număr de 6.378 persoane. Rugăm persoanele care NU au intrat în posesia alimentelor până la această dată să se prezinte la punctele de distribuire, organizate pe categorii de beneficiari, astfel:    Persoanele cu handicap grav și accentuat: - persoanele al căror nume de familie începe cu litera A-L pot ridica alimentele de la Clubul pentru persoane cu handicap situat în Piața Agroalimentară Tomis III; - persoanele al căror nume de familie începe cu litera M-Z pot ridica alimentele de la Clubul pentru pensionari situat pe str. Cișmelei nr. 16.   Celelalte categorii de beneficiari pot ridica ajutoarele alimentare de la Clubul pentru pensionari, situat pe str. Duiliu Zamfirescu nr. 4.    Precizăm încă o dată că distribuirea cutiilor cu ajutoare alimentare se realizează de luni până vineri, între orele 06.00 – 12.00. Ajutoarele alimentare se ridică personal de către beneficiar pe baza actului de identitate valabil. Pentru întrebări punctuale sau informații generale, punem la dispoziția persoanelor interesate, zilnic, în intervalul orar 8.00 – 16.00, numărul de telefon 0341/448.530.

miercuri, 27 iulie 2016

Mai mult
Anunț RAJA

RAJA intervine în domeniul public astăzi 27.07.2016 în următoarele puncte de lucru: - Str. Mircea - UMC - conductă, sondaj; - Str. Timișana nr. 84 - branșament; - Str. Pescăruș nr. 38/Jiului - conductă; - Str. George Coșbuc nr. 2 - branșament; - Str. Panait Cerna / Ion Andreescu; - Str. Sasu Vasile nr. 26; - Str. Locomotivei nr. 3; - Str. Murelor - Sala Sportului - parcare.

miercuri, 27 iulie 2016

Mai mult
Anunț Telekom

Telekom intervine în domeniul public în perioada 27.07.2016 - 28.07.2016, pentru vizitare cămine Telekom în următoarele puncte de lucru: - Str. Arcului între str. Gheorghe Marinescu și Prelungirea Liliacului - vizitare cămine- 3 cămine (2 spațiu verde+1 trotuar); - Str. Liliacului la intesecție cu Bulevardul Aurel Vlaicu - vizitare cămine - 2 cămine (1 trotuar + 1 spațiu verde); - Str. Ilarie Voronca la intersecție cu str. Griviței - vizitare cămine -1 cămin carosabil; - Str. Ștefan cel Mare între Mihai Viteazu și Atelierelor - vizitare cămine - 4 cămine carosabil; - Bulevardul 1 Mai Vechi între str. Pajurei și str. Bagdazar - vizitare cămine - 5 cămine (4 trotuar + 1carosabil); - Str. Topolog, nr.11, bl. F7, sc.A vizitare cămine -1 cămin spațiu verde; - Str. I.L. Caragiale, nr. 47-51, bl.D3, sc.B vizitare cămine -1 cămin parcare carosabil; - Str. Topolog între Bravilor și Aleea Topolog- vizitare cămine - 3 cămine trotuar; - Șoseaua Mangaliei, nr. 69, bl. MG7, sc.A - vizitare cămine -1 cămin carosabil.  

miercuri, 27 iulie 2016

Mai mult
Impozite și taxe datorate de către contribuabilii din Mamaia și din Sat Vacanță

Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa aminteşte contribuabililor care desfăşoară activităţi economice în staţiunea Mamaia şi în Sat Vacanţă că datorează următoarele taxe: 1. Taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice - este în cuantum de 0,3 lei/mp sau fracţie de mp din suprafaţa utilă deţinută. Termenul scadent pentru declararea, respectiv plata taxei a fost data de 01 iulie 2016. 2. Taxa de promovare a turismului în staţiunea Mamaia şi în Sat Vacanţă  - este stabilită diferenţiat, în funcţie de destinaţia spaţiului şi de zona unde acesta este amplasat. Termenul scadent pentu declararea, respectiv achitarea taxei a fost data de 01 iunie 2016. 3. Impozitul pe spectacole - pentru un spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională, cota de impozit este de 2%. În cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate (distracții dezvoltate pentru parcuri de distracții și parcuri moderne  -roller coaster, montagne russe etc.) cota de impozit este de 5%. Taxa se achită lunar, până la data de 10 inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. Formularele se găsesc pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secţiunile “Persoane Fizice/Juridice”– “Documente declarare”.   

marți, 26 iulie 2016

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină