Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Actualizarea paginii de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța - punctul nr. 74. click pentru detalii

vineri, 1 septembrie 2017

Mai mult
Informații cu privire la taxa de promovare a turismului

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanţa readuce în atenția operatorilor economici, respectiv persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță că, termenul pentru plata taxei de promovare a turismului, respectiv pentru depunerea declarației anuale de impunere a acesteia, a fost 03 iulie 2017. În cazul contribuabililor care înființează sau deschid puncte de lucru în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, după această dată, depunerea declarației și plata se consideră în termen dacă a fost efectuată în 30 de zile de la data înființării sau modificării aduse actului constitutiv/statutului/autorizației de funcționare, după caz. Având în vedere că pentru neachitarea taxei la termenul scadent se calculează majorări de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanţa recomandă achitarea într-un termen cât mai scurt a sumelor datorate.

vineri, 1 septembrie 2017

Mai mult
Anunț RADET

Se întrerupe furnizarea de energie termică pentru apă caldă de consum pentru remediere defecțiuni, astăzi 01.09.2017, în intervalul orar 11.30-16.00, în următoarele puncte de lucru:  -PT 146- modernizare instalație rețea termică - lucrare efectuată pe str. Cișmelei nr. 12.

vineri, 1 septembrie 2017

Mai mult
Anunț RAJA

Se intervine în domeniul public astăzi, 01.09.2017 în următoarele puncte de lucru:  - Str. Atelierelor nr. 2A, Bl. E1, Sc. B - branșament; - Str. Dragoslavelor Bl. B1, PT33 - conductă; - B-dul Mamaia nr. 249 - desfășurător branșament; - Fundștura Semănătorului nr. 16 - lipsă apă; - Str. Arcașului nr. 7, Bl. FA10 - conductă; -Mamaia, Str. M14, nr. 33 - conductă; - Str. Semănătorului nr. 22 - carosabil 1mp+ trotuar 1mp; - Str. Pandurului nr. 37 - carosabil 1mp.

vineri, 1 septembrie 2017

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

joi, 31 august 2017

Mai mult
Actualizarea paginii de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile

Persoanele interesate pot vizualiza pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța, secțiunea anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile  - punctul nr. 71, anunțul privind prelungirea perioadei de depunere a  ofertelor. click pentru detalii

joi, 31 august 2017

Mai mult
Actualizarea paginii de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile

Persoanele interesate pot consulta lista clarificărilor publicate anunțului de achiziții publice și finanțări nerambursabile pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța - punctul nr. 71. click pentru detalii

joi, 31 august 2017

Mai mult
Intreruperi E-Distributie 31.08.2017


Click pentru a vedea documentul

joi, 31 august 2017

Mai mult
Anunț RADET

Se întrerupe furnizarea de energie termică pentru apă caldă de consum pentru remediere defecțiuni, astăzi 31.08.2017, în intervalul orar 09.30-15.00, în următoarele puncte de lucru:  -PT 146- modernizare instalație rețea termică - lucrare efectuată pe str. Cișmelei nr. 12, la ora 13,45 s-a reluat furnizarea.

joi, 31 august 2017

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

miercuri, 30 august 2017

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină