Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Anunț RADET

Se întrerupe furnizarea de energie termică pentru apă caldă de consum pentru remediere defecțiuni, astăzi 23.08.2017, în intervalul orar 09.30-14.00, în următoarele puncte de lucru:  -PT 142 - modernizare instalație rețea termică - lucrare efectuată pe str. Mărgăritarelor nr. 5.

miercuri, 23 august 2017

Mai mult
Actualizarea paginii de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța - punctele 69, 70 și 71. click pentru detalii

miercuri, 23 august 2017

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

marți, 22 august 2017

Mai mult
Se apropie termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale

Mulțumim cetățenilor care au achitat integral impozitele și taxele locale până la 31 martie și au beneficiat de bonificație, procentul acestora fiind de 50% din totalul contribuabililor persoane fizice și juridice. Totodată, aducem la cunoștința persoanelor care au ales să achite impozitele și taxele locale în două rate egale că se apropie data de 30 septembrie 2017, termenul scadent pentru plata celei de-a doua rate. Având în vedere că ultima zi de plată este o zi nelucrătoare, termenul scadent se prelungește până la sfârșitul primei zile de lucru următoare, respectiv data de 02 octombrie 2017. Pentru neachitarea la termen a obligaţiilor fiscale principale, începând cu ziua imediat următoare se vor calcula majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracţie de lună, până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Recomandăm cetățenilor să evite plata majorărilor de ȋntârziere și să achite la termenul menționat impozitele/taxele datorate pentru: clădiri, teren, mijloace de transport, salubrizare, garaje, telefonie mobilă.

marți, 22 august 2017

Mai mult
Lista actualizată cu dezbateri publice pe teme de urbanism

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată cu dezbateri publice pe teme de urbanism pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.   click pentru detalii

marți, 22 august 2017

Mai mult
Anunț RADET

Se întrerupe furnizarea de energie termică pentru apă caldă de consum pentru remediere defecțiuni, astăzi 22.08.2017, în intervalul orar 08.30-16.00, în următoarele puncte de lucru:  -PT 42  - modernizare instalație pe rețeaua termică - lucrare efectuată în punctul termic; -PT 44 - modernizare instalație pe rețeaua termică - lucrare efectuată pe bd. Tomis nr. 323; -PT 147 - modernizare instalație pe rețeaua termică - lucrare efectuată pe str. Orhideelor nr. 8.

marți, 22 august 2017

Mai mult
Anunț RAJA

Se intervine în domeniul public astăzi, 22.08.2017 în următoarele puncte de lucru:  - str. Panait Mosoiu nr. 46 - branșament; - str. Luminișului nr. 36 - branșament; - str. Salcâmilor nr.7 - branșament; - str. Pescarilor, bl. MZ2-MZ3 - conductă; - b-dul Mamaia/Timișana - conductă; - str. Pescarilor bl.MZ10 - conductă; - b-dul Ferdinand nr. 36 - carosabil -1 mp; - str. Zorelelor nr. 50 - trotuar 1 mp; - str. Pajurei nr. 6, bl. FG5 - carosabil 1 mp; - str. Arcului nr. 11 - carosabil 1 mp; - str. Primăverii nr. 65 - conductă; - str. Panait Holban nr. 7B - branșament. Sectia Canal: - str. Adamclisi - Piața Brotăcei;                        - Aleea Hortensiei nr.1A - carosabil 4 mp.  

marți, 22 august 2017

Mai mult
Actualizarea paginii consultarea pieței

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată privind consultarea pieței pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.            click pentru detalii

luni, 21 august 2017

Mai mult
Anunț Comisia nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport , culte și protecție socială

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța care doresc să sesizeze anumite probleme consiliului local că miercuri, 23.08.2017, ora 14,00 va avea loc ședința Comisiei nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport , culte și protecție socială. Persoanele interesate sunt invitate să participe.

luni, 21 august 2017

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

luni, 21 august 2017

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină