Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța. click pentru vizualizare

joi, 15 martie 2018

Mai mult
Anunț intenție actualizare PUZ privind reabilitarea și revitalizarea zonei peninsulare - modificare HCL nr. 416/2003

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și ale Ordinului MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se aduce la cunoștința publică intenția de actualizare a Planului urbanistic zonal privind reabilitarea și revitalizarea zonei peninsulare - modificare HCL nr. 416/2003, elaborat în baza Contractului de prestări servicii nr. 3208/11.01.2018 încheiat cu SC EXPACO SRL, arhitect Mirela Băncescu. În temeiul prevederilor HCL 322/2016 privind aprobarea Regulamentului de informare și consultare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism la nivelul municipiului Constanța, până la data de 31.05.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind intenția de actualizare a PUZ privind reabilitarea și revitalizarea zonei peninsulare - modificare HCL nr. 416/2003. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris: - prin poștă, la adresa sediului din bd. Tomis nr. 51,  - prin fax, la nr. 0241/488189, 0241/488195, - prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro. Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la intenția de actualizare a PUZ privind reabilitarea și revitalizarea zonei peninsulare - modificare HCL nr. 416/2003".  Documentul anexat anunțului și care va putea fi consultat este: - Planul cu zona studiată.  
Click pentru a vedea documentul

joi, 15 martie 2018

Mai mult
Actualizarea paginii consultarea pieței

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată privind consultarea pieței pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.    click pentru detalii

joi, 15 martie 2018

Mai mult
Anunț RADET

Raport zilnic privind întreruperi ale furnizării de energie termică pentru apă caldă de consum și/sau încălzire 15.03.2018.
Click pentru a vedea documentul

joi, 15 martie 2018

Mai mult
Anunț RADET

Lucrări de reabilitare rețele termice RADET Constanța în domeniul public, 15.03.2018.
Click pentru a vedea documentul

joi, 15 martie 2018

Mai mult
În atenția operatorilor economici

Operatorii economici care datorează Primăriei municipiului Constanța taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, precum și majorările de întârziere aferente, pe anul 2017, conform deciziilor de impunere emise de Serviciul Contracte din cadrul Primăriei municipiului Constanța, au obligația achitării debitelor la caseriile Primăriei municipiului Constanța, agențiile SPIT Constanța sau în următorul cont: RO83TREZ23121340250XXXXX, CIF Primăria municipiului Constanța 4785631. Dovada plății se va face la birourile din cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni, sau on-line, pe adresa de e-mail sadpp@primaria-constanta.ro. În caz de neplată, recuperarea taxelor restante se va face prin Serviciul public de impozite și taxe Constanța. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la nr. de telefon 0241/488156. LISTĂ OPERATORI ECONOMICI DEBITORI Nr. crt. Denumirea contribuabilului Domiciliu fiscal Debit/ RON Majorări/ RON Total/ RON Decizie de impunere 1. CARAIOLA SEVDA ÎNTREP. INDIVIDUALĂ B-dul Alexandru Lăpușneanu, nr.95, Constanța 72,9 0,675 73,575 Nr.38754/ 05.02.2018 2. FAMOUS CENTER PARK Str. Vasile Alecsandri, nr.7, Constanța 95,5 0,884 96,384 Nr.38793/ 05.02.2018 3. TREI R TOTAL Str. B,nr.54, Ovidiu, Constanța 240,98 2,295 243,275 Nr.88237/ 05.02.2018 4. PROFESSIONAL INSURANCE SOLUTION Str. Magnoliei, nr.2, Constanța 188,1 1,791 189,891 Nr.43578/ 05.02.2018 5. ROVESTOM Str. Alex Puskin, nr.18, Constanța 8,25 0,074 8,324 Nr.12190/ 05.02.2018 6. ADV PERFECT SHOP Str. Vulturilor, nr.1, Valu lui Traian, Constanța 113,4 1,08 114,48 Nr.7630/ 05.02.2018 7. VITAL MEDICAL MCD Str. Mircea cel Bătrân, nr.99, Constanța 1020,61 9,45 1030,06 Nr.11588/ 05.02.2018 8. ASTORIA MAMAIA Str. Hotel Astoria, Constanța 174,96 1,62 176,58 Nr.38784/ 05.02.2018  

joi, 15 martie 2018

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări rezultatul final privind concursul organizat în cadrul Direcției Financiare.  click pentru detalii

miercuri, 14 martie 2018

Mai mult
Deviere traseu autobuze linia 2-43

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că,  sâmbătă, 17 martie 2018 în intervalul 08:00 - 23:00, str. Brizei (zona Poarta 6) va fi închisă datorită unor filmari la serialul internațional de televiziune „The Romanoffs“, motiv pentru care vom devia traseul liniei 2-43 pe toată durata zilei (5:45 – 23:00), astfel: - pe sensul de mers de la gară la poarta 6 traseul va fi urmatorul: - Gară - Far - B-dul 1 Mai Vechi - Str. Pajurei - Str. Viorelelor - Poarta 6 și retur pe același traseu.
Click pentru a vedea documentul

miercuri, 14 martie 2018

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări rezultatul final privind concursul organizat în cadrul direcției Organizare Evenimente Culturale, Sportive Și Sociale. click pentru detalii

miercuri, 14 martie 2018

Mai mult
Anunț RADET

Raport zilnic privind întreruperi ale furnizării de energie termică pentru apă caldă de consum și/sau încălzire 14.03.2018.
Click pentru a vedea documentul

miercuri, 14 martie 2018

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină