Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Anunț RADET

Lucrări de reabilitare rețele termice ale RADET Constanța, în domeniul public în data de 16.04.2018. click pentru vizualizare

luni, 16 aprilie 2018

Mai mult
Anunț RADET

Raport zilnic privind întreruperi ale furnizării de energie termică pentru apă caldă de consum şi/sau încălzire în data de 16.04.2018. click pentru vizualizare

luni, 16 aprilie 2018

Mai mult
Anunț Comisia nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța care doresc să sesizeze anumite probleme consiliului local că miercuri, 18.04.2018, ora 14,00, va avea loc ședința Comisiei nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. Persoanele interesate sunt invitate să participe.
Click pentru a vedea documentul

luni, 16 aprilie 2018

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări anunțul privind concursul organizat în cadrul Serviciului Juridic, Direcția Administrație Publică Locală. click pentru detalii

luni, 16 aprilie 2018

Mai mult
Concurs Manager - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța

 Consiliul de Administrație al Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.1520/2016, privind aprobarea ,,Regulamentului  de organizare şi desfăşurare a concursului  pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică, din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța’’  organizează concurs pentru ocuparea funcției de Manager persoană fizică. Concursul  se va desfășura la sediul  Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța b-dul. Ferdinand nr. 100, în perioada 15.05.2018-25.05.2018  și va consta în două etape:  a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condțiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc în data de 15.05.2018 ora 15,00 etapă eliminatorie; b) etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management 23.05.2018 ora 12,00. La concursul pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța au acces persoanele  fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții: a) cunosc limba română, scris și vorbit; b) sunt absolvenţi ai unei instituții de învăţământ superior medical, economico-financiar sau  juridic; c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; d) au cel putin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic); g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii. Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, b-dul. Ferdinand nr. 100, Serviciul RUNOS - RP, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 12,00 – 14,00  până pe data de 14.05.2018.
Click pentru a vedea documentul

luni, 16 aprilie 2018

Mai mult
5 oferte depuse pentru organizarea evenimentelor dedicate Zilei Constanței și Zilei Copilului

Primăria municipiului Constanța anunță că în cadrul sesiunii de selecție a ofertelor pentru evenimentele „Ziua Constanței 2018” şi „Ziua Copilului 2018” au fost depuse 5 proiecte: 2 pentru manifestările de Ziua Constanței și 3 pentru cele dedicate copiilor. Bugetul maxim disponibil pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă pentru susținerea proiectului nonprofit de interes general „Ziua Constanței 2018” este de 200.000 de lei, inclusiv TVA, iar pentru „Ziua Copilului 2018” este de 150.000 de, lei inclusiv TVA. „Îi încurajăm pe toți cei care doresc să avem în Constanța evenimente frumoase să vină alături de noi și avem toată deschiderea pentru a finanța proiecte în beneficiul comunității”, a declarat Mihaela Popescu, directorul Direcției Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale. Primăria municipiului Constanţa le reaminteşte organizațiilor interesate că vineri, 27 aprilie 2018, este ultima zi în care se pot depune propunerile pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru proiectele nonprofit de interes general „Eveniment Sportiv de Triatlon pentru Amatori și Profesioniști”, „Festivalul Mamaia Copiilor” şi „Filme în aer liber”. Proiectele se vor întocmi conform documentației prezentate pe site-ul www.primaria-constanta.ro și se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27.

vineri, 13 aprilie 2018

Mai mult
Întreruperi programate E - Distribuție în Regiunea Dobrogea


Click pentru a vedea documentul

vineri, 13 aprilie 2018

Mai mult
Actualizarea paginii de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2018

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2018 pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța - poziția 36. click pentru detalii

vineri, 13 aprilie 2018

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru vizualizare

vineri, 13 aprilie 2018

Mai mult
Anunț RAJA

Se intervine în domeniul public astăzi 13.04.2018 în următoarele puncte de lucru:  - se blochează str. Cuza Vodă, între I.G. Duca și str. Mihai Viteazu, pentru remedierea unui branșament -săpătură în carosabil -1 mp; - str. Cuza Vodă /Ilarie Voronca - branșament.

vineri, 13 aprilie 2018

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină