Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Detalii Ştire

Anunț Registrul Agricol

miercuri, 11 septembrie 2019

Inapoi

Având în vedere prevederile art. 8 alin. 1 din Ordonanța de Guvern nr. 28/2008 privind registrul agricol conform căruia:         
“Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială își are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exercițiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declarațiilor date de reprezentantul legal, respectiv, însoțite de documente”, pentru o evidență exactă a terenurilor agricole, a efectivelor de animale, a familiilor de albine deținute și pentru a înscrie datele complete în Registrul Agricol ale membrilor gospodăriilor, vă solicităm să vă prezentați la sediul primăriei din bld. Tomis , nr. 51,cam. 211, până la data de 1 noiembrie 2019, în vederea depunerii declarațiilor menționate în articolul de mai sus.
Deasemenea, facem precizarea că puteți transmite aceste declarații la fax: 0241488195 sau la adresa de e-mail: mihai.balaban@primaria-constanta.ro