Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Detalii Ştire

În atenția operatorilor economici

vineri, 2 iulie 2021

Inapoi

Informăm operatorii economicii  notificați de către Serviciul autorizare operatori economici din cadrul Primăriei municipiului Constanța, conform listei anexate, care dețin avize program de funcționare pentru unitățile tip magazin cu cod CAEN 4711, situate în Stațiunea Mamaia, emise în anii anteriori, că aceste acte administrative nu au fost vizate pentru anul 2021, întrucât spațiile în care se desfățoară aceasta activitate nu se încadrează  în prevederile art.48 alin.1 și alin.2 din Ordinul 976/16.12.1998  pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, transportul și desfacerea alimentelor conform cărora trebuie îndeplinite  următoarele condiții “magazinele alimentare trebuie să aibă din construcție următoarele spații: sală de desfacere, magazie de alimente, magazie de ambalaje, grup social-sanitar ( vestiar și wc). Unitățile vor fi amenajate corespunzător.”

În ceea ce privește activitatea desfășurată de operatorii economici aceștia nu respectă prevederile art.1 alin.1 din H.G. nr. 559/2001 privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare și nealimentare în stațiunile turistice conform cărora “comercializarea în stațiunile turistice a alimentelor respectiv a preparatelor și semipreparatelor din carne, lapte, ouă, a produselor de panificație de patiserie și de cofetărie, precum și a băuturilor alcoolice, băuturilor nealcoolice, calde și reci, este permisă numai în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică clasificate și în unitățile specializate.”

De asemenea, spațiul supus autorizării trebuie să respecte prevederile art. 6 alin.3 lit.f) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților economice și a serviciilor de piață în municipiul Constanța aprobat prin H.C.L. nr.427/2017 cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora “desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii se face în spații de vânzare edificate în baza autorizației de construire și a legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții și/sau reglementate conform prevederilor PUZ/PUG”

Cererile pentru vizarea actelor administrative vor putea fi reanalizate după prezentarea planului de amplasamnet și delimitarea imobilului (inclusiv releveele imobilului) înregistrat, verificat și recepționat  la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța din care să reiasă respectarea cerințelor art.48,  alin.1 și alin.2 din Ordinul 976/16.12.1998  pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, transportul și desfacerea alimentelor.

Operatorii economicii au obligația ca în termen de 40 zile de la comunicarea prezentei să prezinte înscrisurile solicitate, în  caz contrar se vor aplica prevederile legale.

Pentru informații suplimentare operatorii economici ne pot contacta la nr. de telefon 0241488136/0241488192.

LISTĂ OPERATORI ECONOMICI

Nr.

crt

DENUMIRE SOCIETATE

CUI

Nr. AVIZ

Retur

data poștă

1.

FIVE ONLY SRL

33086793

853/2015

02.06.2021

2.

REGAL ALIMENT SRL

29442086

2870/2018

31.05.2021

3.

REGAL ALIMENT SRL

29442086

10083/2019

31.05.2021

4.

PELICAN ELENA

33160067

8638/2018

24.05.2021