Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Detalii Ştire

RADET recrutează

joi, 2 iulie 2020

Inapoi

R.A.D.E.T. Constanța angajează următorul personal:

Sudor - 11 posturi (9 posturi de sudor electric și autogen, 1 post de sudor oxiacetilenă și 1 post de sudor electric)

Instalator sanitar și/sau termic - 6 posturi

Muncitor necalificat  - 1 post        

Lăcătuș – 5 posturi    

Zidar - 1 post    

Șofer - 1 post     

Automacaragiu  - 1 post

Deservent utilaj  – 1 post  

Operator auxiliar – 3 posturi

Operator P.T. /C.T. - 5 posturi 

Operator telefonie - 1 post     

Montator subansamble - 3 posturi                             

Cititor contoare - 4 posturi (1 post pe perioadă determinată).

Angajatorul asigură:             

 - contract de muncă pentru perioadă nedeterminată/determinată,

 - salariu atractiv alături de alte avantaje salariale,

 - tichete de masă, contravaloare pe card,

- echipament de lucru adecvat postului,  

 - condiții de lucru în siguranță,              

 - școlarizare pentru anumite posturi.

Candidații vor depune la sediul R.A.D.E.T. Constanța din strada Badea Cârțan nr.14A, registratură, parter, sau prin email, la adresa office@radet-constanta.ro, următoarele înscrisuri:

- cerere de participare la concurs (care va conține date de identificare, adresa de  corespondență și număr de telefon pentru contact) însoțită de Curriculum Vitae (CV),

 - copie buletin / carte identitate,

 - copie documente care atestă pregătirea profesională, diplome, etc.

Probele de lucru vor fi susținute la sediul R.A.D.E.T. Constanța din strada Interioară nr. 4, Secția Reparații, după verificarea de membrii Comisiei de interviu și testarea cunoștințelor și competențelor candidaților, a documentațiilor depuse.

Relații suplimentare privind cerințele posturilor sunt postate pe site-ul R.A.D.E.T. Constanța, sau pot fi obținute la sediul regiei din strada Badea Cârțan nr. 14A și la numărul de telefon 0241616937/ interior 406 - Birou Resurse Umane.