Primaria Municipiului Constanta
bd. Tomis nr.51, cod 900725
telefon: 0241488100, fax: 0241488195, email: primarie@primaria-constanta.ro
Acasa Harta orasului Video Constanta Video Mamaia Album foto Persoane de contact
click aici pentru instructiuni privind accesarea paginii de catre persoanele cu dizabilitati
cautare avansata...
 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

CAPITOLUL I - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

CAPITOLUL III - FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL

CAPITOLUL IV - INTREBARI, INTERPELARI, PETITII SI INFORMAREA CONSILIERILOR

CAPITOLUL V - NORME PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

CAPITOLUL VI - DISPOZITII FINALE

ANEXA LA REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

CAPITOLUL I - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL (<< inapoi)

ART. 1 - IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 21 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 215/2001 PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA REPREZINTA, ALATURI DE PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA, AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE PRIN CARE SE REALIZEAZA AUTONOMIA LOCALA IN MUNICIPIUL CONSTANTA.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA REPREZINTA AUTORITATEA ADMINISTRATIVA PUBLICA LOCALA DELIBERATIVA.

ART. 2 - IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 31 DIN LEGEA NR. 215/2001, CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA DE CONSTITUIRE SE VA FACE DE CATRE PREFECT, PRIN ORDIN, IN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA DATA DESFASURARII ALEGERILOR.
SEDINTA ESTE LEGAL CONSTITUITA DACA PARTICIPA CEL PUTIN DOUA TREIMI DIN NUMARUL CONSILIERILOR DECLARATI ALESI. IN CAZUL IN CARE NU SE POATE ASIGURA ACEASTA MAJORITATE, PESTE TREI ZILE SE VA ORGANIZA O NOUA SEDINTA. IN ACEST SCOP, PREFECTUL VA EMITE UN NOU ORDIN DE CONVOCARE. DACA NICI DE ACEATA DATA NU SE PREZINTA CEL PUTIN DOUA TERIMI DIN NUMARUL CONSILIERILOR DECLARATI ALESI DE CATRE BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE, PREFECTUL VA FACE O NOUA CONVOCARE PESTE ALTE TREI ZILE, EMITAND IN ACEST SCOP UN NOU ORDIN.
DACA NICI LA A TREIA CONVOCARE NU SE PREZINTA CEL PUTIN DOUA TREIMI DIN NUMARUL CONSILIERILOR DECLARATI ALESI, PREFECTUL VA DISPUNE VERIFICAREA MOTIVELOR CARE AU DETERMINAT NEPREZENTAREA LA SEDINTA A CONSILIERILOR ABSENTI. DACA ABSENTELE NU AU LA BAZA MOTIVE TEMEINICE, DETERMINATE DE : BOALA, CARE A NECESITAT SPITALIZAREA SAU IMOBILIZAREA LA PAT; DEPLASAREA IN STRAINATATE IN INTERES DE SERVICIU; EVENIMENTE DE FORTA MAJORA, CUM AR FI: INUNDATII SAU ALTE CATASTROFE CARE AU IMPIEDICAT DEPLASAREA, DECES IN FAMILIE SAU ALTE SITUATII SIMILARE, PREFECTUL VA EMITE UN ORDIN PRIN CARE VA DECLARA VACANTE LOCURILE CONSILIERILOR DECLARATI ALESI, CARE AU LIPSIT NEMOTIVAT DE LA CELE TREI CONVOCARI ANTERIOARE.
INAINTE DE EMITEREA ORDINULUI PREVAZUT LA ALINEATUL PRECEDENT, PREFECTUL VA VERIFICA DACA PE LISTELE DE CANDIDATI DEPUSE DE PARTIDELE POLITICE, ALIANTELE POLITICE SAU ALIANTELE ELECTORALE AI CAROR CONSILIERI DECLARATI ALESI AU LIPSIT NEMOTIVAT MAI SUNT SUPLEANTI. IN CAZ AFIRMATIV, PRIN ACELASI ORDIN SE VA DISPUNE ORGANIZAREA UNEI NOI SEDINTE DE CONSTITUIRE LA CARE VOR FI CONVOCATI SUPLEANTII.
DACA PE LISTELE DE CANDIDATI ALE PARTIDELOR IN CAUZA NU MAI SUNT SUPLEANTI SAU ACESTIA REFUZA LA RANDUL LOR SA SE PREZINTE LA SEDINTA, PREFECTUL VA DISPUNE ORGANIZAREA DE ALEGERI PENTRU COMPLETAREA POSTURILOR DECLARATE VACANTE.

ART. 3 - LA SEDINTA DE CONSTITUIRE LEGAL INTRUNITA POATE PARTICIPA SI PRIMARUL CARE A FOST DECLARAT ALES, CHIAR DACA PROCEDURA DE VALIDARE A MANDATULUI ACESTUIA NU A FOST FINALIZATA.

ART. 4 - SEDINTA DE CONSTITUIRE ESTE DESCHISA DE PREFECT SAU DE REPREZENTANTUL ACESTUIA, CARE IL INVITA PE CEL MAI IN VARSTA DINTRE CONSILIERI, PRECUM SI PE CEI DOI ASISTENTI AI ACESTUIA SA PREIA CONDUCEREA LUCRARILOR SEDINTEI. ASISTENTI AI PRESEDINTELUI DE VARSTA VOR FI DESEMNATI CEI MAI TINERI CONSILIERI. IMPOSIBILITATEA EXERCITARII ATRIBUTIILOR PRESEDINTELUI DE VARSTA SAU DE CATRE UNUL DINTRE CONSILIERII DESEMNATI A-L ASISTA, ATRAGE DE DREPT INLOCUIREA ACESTORA CU CONSILIERUL CEL MAI IN VARSTA SAU, DUPA CAZ, CU CEI MAI TINERI CONSILIERI DIN RANDUL CELOR PREZENTI.
DUPA PRELUAREA CONDUCERII SEDINTEI SE IA O PAUZA, IN TIMPUL CAREIA SE CONSTITUIE GRUPURILE DE CONSILIERI, IAR SECRETARUL MUNICIPIULUI PREZINTA PRESEDINTELUI DE VARSTA SI ASISTENTILOR ACESTUIA DOSARELE CONSILIERILOR DECLARATI ALESI SI PE CELE ALE SUPLEANTILOR LOR, ASA CUM ACESTEA AU FOST PRIMITE DE LA BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE. DOSARELE POT FI INSOTITE DE OPTIUNILE SCRISE ALE CONSILIERILOR ALESI CE OCUPA FUNCTII CARE DEVIN, POTRIVIT LEGII, INCOMPATIBILE CU CALITATEA DE CONSILIER.
DACA PRIMARUL DECLARAT ALES A CANDIDAT SI PENTRU FUNCTIA DE CONSILIER SI A OBTINUT MANDATUL, DOSARUL ACESTUIA VA FI INSOTIT DE OPTIUNEA SCRISA PENTRU UNA DIN CELE DOUA FUNCTII.
PREVEDERILE ALINEATULUI PRECEDENT SE APLICA NUMAI IN CAZUL IN CARE PROCEDURA DE VALIDARE A MANDATULUI PRIMARULUI A FOST FINALIZATA.

ART. 5 - LA RELUAREA LUCRARILOR CONSILIERII DECLARATI ALESI VOR ALEGE PRIN VOT DESCHIS, EXPRIMAT PRIN RIDICARE DE MAINI, O COMISIE DE VALIDARE ALCATUITA DIN 3 - 5 CONSILIERI LOCALI. NUMARUL MEMBRILOR COMISIEI SE STABILESTE PRIN VOT DESCHIS, LA PROPUNEREA PRESEDINTELUI DE VARSTA. COMISIA ESTE ALEASA PE INTREAGA DURATA A MANDATULUI.
DESEMNAREA CANDIDATILOR PENTRU COMISIA DE VALIDARE SE FACE DE CATRE GRUPURILE DE CONSILIERI CONSTITUITE. NUMARUL DE LOCURI CUVENITE FIECARUI GRUP SE DETERMINA IN FUNCTIE DE NUMARUL DE MANDATE OBTINUTE DE GRUPUL IN CAUZA.
ALEGEREA MEMBRILOR COMISIEI DE VALIDARE SE FACE INDIVIDUAL, PRIN VOTUL MAJORITATII CONSILIERILOR PREZENTI LA SEDINTA DE CONSTITUIRE, IAR REZULTATUL VA FI CONSEMNAT IN HOTARAREA NR. 1.
COMISIA DE VALIDARE A MANDATELOR ALEGE DIN RANDUL MEMBRILOR SAI UN PRESEDINTE SI UN SECRETAR, CU VOTUL MAJORITATII CONSILIERILOR PREZENTI.

ART. 6 - DUPA ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE SE DISPUNE O NOUA PAUZA, IN TIMPUL CAREIA VA FI EXAMINATA DE CATRE COMISIE LEGALITATEA ALEGERII FIECARUI CONSILIER, PE BAZA DOSARELOR PREZENTATE DE PRESEDINTELE DE VARSTA, SI SE ELABOREAZA PROPUNERILE DE VALIDARE SAU DE INVALIDARE A MANDATELOR. IN ACEST SCOP SE INCHEIE UN PROCES-VERBAL.
DACA PRIMARUL, AL CARUI MANDAT A FOST VALIDAT, A FOST ALES SI CONSILIER SI OPTEAZA PENTRU FUNCTIA DE PRIMAR SAU DACA CONSILIERII CARE DETIN FUNCTII INCOMPATIBILE OPTEAZA IN SCRIS PENTRU RENUNTAREA LA FUNCTIA DE CONSILIER, VA FI EXAMINAT, IN VEDEREA VALIDARII, DOSARUL SUPLEANTULUI, RESPECTIV SUPLEANTILOR DE PE ACEIASI LISTA, IN ORDINEA IN CARE CEI IN CAUZA AU FOST INSCRISI PE LISTA DE CANDIDATI.
INVALIDAREA ALEGERII UNUI CONSILIER POATE FI PROPUSA DE COMISIA DE VALIDARE NUMAI DACA ACEASTA A CONSTATAT CA AU FOST INCALCATE CONDITIILE DE ELIGIBILITATE STABILITE EXPRES PRIN LEGE SAU DACA ALEGEREA S-A FACUT PRIN FRAUDA ELECTORALA CONSTATATA DE CATRE BIROUL ELECTORAL.
CONSILIERII CARE LIPSESC MOTIVAT DE LA SEDINTA DE CONSTITUIRE POT FI VALIDATI SAU INVALIDATI IN LIPSA.

ART. 7 - VALIDAREA SAU INVALIDAREA MANDATELOR SE FACE IN ORDINE ALFABETICA, PRIN VOTUL DESCHIS AL MAJORITATII CONSILIERILOR PREZENTI LA SEDINTA. PERSOANA AL CAREI MANDAT ESTE SUPUS VALIDARII SAU INVALIDARII NU PARTICIPA LA VOT.
REZULTATUL VALIDARII MANDATELOR SE CONSEMNEAZA IN HOTARAREA NR. 2 CARE SE COMUNICA DE INDATA CONSILIERILOR CARE AU ABSENTAT MOTIVAT.

ART. 8 - DUPA VALIDAREA MANDATELOR A CEL PUTIN DOUA TREIMI DIN NUMARUL DE CONSILIERI STABILIT POTRIVIT LEGII, SE VA PROCEDA LA DEPUNEREA URMATORULUI JURAMANT:
"JUR SA RESPECT CONSTITUTIA SI LEGILE TARII SI SA FAC CU BUNA CREDINTA TOT CEEA CE STA IN PUTERILE SI PRICEPEREA MEA PENTRU BINELE LOCUITORILOR MUNICIPIULUI. ASA SA-MI AJUTE DUMNEZEU!"
JURAMANTUL SE DEPUNE DUPA URMATOAREA PROCEDURA: SECRETARUL MUNICIPIULUI VA DA CITIRE JURAMANTULUI, DUPA CARE CONSILIERII VALIDATI SE VOR PREZENTA IN ORDINE ALFABETICA, IN FATA UNEI MESE SPECIAL AMENAJATE, PE CARE SE AFLA UN EXEMPLAR DIN CONSTITUTIE SI BIBLIA. CONSILIERUL VA PUNE MANA STANGA ATAT PE CONSTITUTIE, CAT SI, DACA ESTE CAZUL, PE BIBLIE, VA PRONUNTA CUVANTUL "JUR", DUPA CARE VA SEMNA JURAMANTUL DE CREDINTA, CARE VA FI IMPRIMAT PE UN FORMULAR SPECIAL. JURAMANTUL SE SEMNEAZA IN DOUA EXEMPLARE. UN EXEMPLAR SE PASTREAZA LA DOSARUL DE VALIDARE, IAR AL DOILEA SE INMANEAZA CONSILIERULUI.
CONSILIERII CARE SE DECLARA ATEI SAU CARE AU O ALTA CREDINTA DECAT CEA CRESTINA, POT DEPUNE JURAMANTUL FARA FORMULA RELIGIOASA. IN ACEST CAZ, JURAMANTUL VA FI IMPRIMAT PE FORMULAR FARA ACEASTA FORMULA.
CONSILIERII CARE REFUZA SA DEPUNA JURAMANTUL SUNT CONSIDERATI DEMISIONATI DE DREPT, ACEASTA CONSEMNANDU-SE IN PROCESUL-VERBAL AL SEDINTEI. IN ACEST CAZ SE VA SUPUNE VALIDARII MANDATUL PRIMULUI SUPLEANT DE PE LISTA PARTIDULUI POLITIC, ALIANTEI POLITICE SAU ALIANTEI ELECTORALE RESPECTIVE, DACA PANA LA VALIDAREA MANDATULUI, PARTIDELE POLITICE SI ALIANTELE POLITICE CONFIRMA IN SCRIS APARTENENTA LA PARTID A CONSILIERULUI IN CAUZA.
DUPA DEPUNEREA JURAMANTULUI DE CATRE CEL PUTIN DOUA TREIMI DIN NUMARUL MEMBRILOR CONSILIULUI LOCAL, PRESEDINTELE DE VARSTA DECLARA CONSILIUL LEGAL CONSTITUIT. DECLARAREA CONSILIULUI CA LEGAL CONSTITUIT SE CONSTATA PRIN HOTARAREA NR. 3.

 


CAPITOLUL II - ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL (<< inapoi)

 

SECTIUNEA I - PRESEDINTELE DE SEDINTA (<< inapoi)

ART. 9 - DUPA DECLARAREA CONSILIULUI CA LEGAL CONSTITUIT SE PROCEDEAZA LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA. ALEGEREA SE FACE PRIN VOTUL DESCHIS AL MAJORITATII CONSILIERILOR IN FUNCTIE. DURATA MANDATULUI PRESEDINTELUI DE SEDINTA NU POATE FI MAI MARE DE 3 LUNI. ACELASI CONSILIER POATE FI ALES PRESEDINTE DE SEDINTA CEL MULT DE DOUA ORI PE DURATA UNUI MANDAT. MANDATELE NU POT FI CONSECUTIVE.
DUPA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA ACESTA PREIA CONDUCEREA LUCRARILOR CONSILIULUI.
REZULTATUL ALEGERII PRESEDINTELUI DE SEDINTA SE CONSEMNEAZA IN HOTARAREA NR. 4.
HOTARARILE NR. 1 - 4 SE SEMNEAZA DE PRESEDINTELE DE VARSTA SI DE CEI DOI ASISTENTI SI SE CONTRASEMNEAZA DE SECRETAR. ACESTE HOTARARI AU EFECT CONSTATATOR. ELE NU PRODUC EFECTE JURIDICE, NEPUTAND FORMA OBIECTUL UNOR ACTIUNI IN JUSTITIE.

ART. 10 - PRESEDINTELE DE SEDINTA EXERCITA URMATOARELE ATRIBUTII PRINCIPALE:
a) CONDUCE SEDINTELE CONSILIULUI LOCAL;
b) SUPUNE VOTULUI CONSILIERILOR PROIECTELE DE HOTARARI, ASIGURA NUMARAREA VOTURILOR SI ANUNTA REZULTATUL VOTARII, CU PRECIZAREA VOTURILOR PENTRU, A VOTURILOR CONTRA SI A ABTINERILOR;
c) SEMNEAZA HOTARARILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL, CHIAR DACA A VOTAT IMPOTRIVA ADOPTARII ACESTORA, PRECUM SI PROCESUL - VERBAL;
d) ASIGURA MENTINEREA ORDINII SI RESPECTAREA REGULAMENTULUI DE DESFASURARE A SEDINTELOR;
e) SUPUNE VOTULUI CONSILIERILOR ORICE PROBLEMA CARE INTRA IN COMPETENTA DE SOLUTIONARE A CONSILIULUI;
f) APLICA, DACA ESTE CAZUL, SANCTIUNI CONSILIERILOR LOCALI SAU PROPUNE CONSILIULUI LOCAL APLICAREA UNOR ASEMENEA SANCTIUNI.
PRESEDINTELE DE SEDINTA INDEPLINESTE ORICE ALTE ATRIBUTII PREVAZUTE DE LEGE, DE PREZENTUL REGULAMENT SAU INSARCINARI DATE DE CONSILIUL LOCAL.

ART. 11 - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEGE, DIN RANDUL MEMBRILOR SAI, VICEPRIMARII. ALEGEREA SE FACE PRIN VOT SECRET.

ART. 12 - PROPUNERILE DE CANDIDATI PENTRU FUNCTIILE DE VICEPRIMARI SE FAC DE CATRE GRUPURILE DE CONSILIERI, DE CATRE CONSILIERI SAU DE CATRE PRIMAR.
DUPA INREGISTRAREA CANDIDATURILOR SE IA O PAUZA IN TIMPUL CAREIA SE COMPLETEAZA BULETINELE DE VOT.
EXERCITAREA VOTULUI SE FACE INTR-O CABINA SPECIAL AMENAJATA, FOLOSIDU-SE URMATOAREA MODALITATE DE VOTARE:
- FIECARE CONSILIER PRIMESTE UN SINGUR BULETIN DE VOT PE CARE SUNT TRECUTE NUMELE TUTUROR CANDIDATILOR. DIN LISTA CANDATILOR VOR FI BARATE PRINTR-O LINIE ORIZONTALA NUMELE CANDIDATILOR PE CARE CONSILIERUL NU DORESTE SA II ALEAGA, RAMANAND NEBARATE NUMELE CONSILIERILOR PE CARE DORESTE SA II ALEAGA VOTANTUL.
SUNT DECLARATI VICEPRIMARI PRIMII 2 CANDIDATI CARE AU OBTINUT CEL MAI MARE NUMAR DE VOTURI. IN CAZ DE BALOTAJ SE VA PROCEDA LA UN NOU TUR DE SCRUTIN, LA CARE VOR PARTICIPA NUMAI CANDIDATII CARE SE AFLA IN ACEASTA SITUATIE. VA FI DECLARAT ALES CANDIDATUL CARE A OBTINUT CELE MAI MULTE VOTURI.

ART. 13 - ALEGEREA VICEPRIMARILOR VA FI CONSEMNATA IN HOTARAREA NR. 5. PRIN ACEIASI HOTARARE CONSILIUL LOCAL IA ACT DE INCETAREA MANDATELOR DE CONSILIER A VICEPRIMARILOR, IN LOCUL ACESTORA FIIND VALIDATI PRIMII SUPLEANTI AFLATI PE LISTA PARTIDULUI POLITIC, ALIANTEI POLITICE SAU ALIANTEI ELECTORALE RESPECTIVE, DACA CONDUCEREA ACESTORA CONFIRMA IN SCRIS CA PERSOANELE IN CAUZA MAI SUNT MEMBRII AI PARTIDELOR RESPECTIVE.

ART. 14 - DURATA MANDATELOR VICEPRIMARILOR ESTE EGALA CU DURATA MANDATULUI CONSILIULUI LOCAL. IN CAZUL IN CARE MANDATUL CONSILIULUI LOCAL INCETEAZA INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE DE 4 ANI, INCETEAZA DE DREPT SI MANDATELE VICEPRIMARILOR, FARA VREO ALTA FORMALITATE.

 


SECTIUNEA A II-A - CONSTITUIRE SI FUNCTIONAREA COMISIILOR PE DOMENII DE SPECIALITATE (<< inapoi)

ART. 15 - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSTITUIE DIN RANDUL MEMBRILOR SAI, PE DURATA MANDATULUI, CINCI COMISII PE DOMENII DE SPECIALITATE, ALE CAROR DENUMIRI SI ATRIBUTII SUNT PREVAZUTE IN ANEXA CE FACE PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTUL REGULAMENT.

ART. 16 - COMISIILE DE SPECIALITATE, COMPUSE INTOTDEAUNA DINTR-UN NUMAR IMPAR DE CONSILIERI, LUCREAZA VALABIL IN PREZENTA MAJORITATII MEMBRILOR SI IAU HOTARARI CU VOTUL MAJORITATII MEMBRILOR LOR.
COMISIA POATE INVITA SA PARTICIPE LA SEDINTELE SALE SPECIALISTI DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL SAU DIN AFARA ACESTUIA, IN SPECIAL DE LA UNITATILE AFLATE IN SUBORDINEA CONSILIULUI. AU DREPTUL SA PARTICIPE LA SEDINTELE COMISIEI SI CONSILIERII CARE AU FACUT PROPUNERILE CE STAU LA BAZA LUCRARILOR COMISIEI.
SEDINTELE COMISIEI DE SPECIALITATE SUNT, DE REGULA, PUBLICE. COMISIA POATE HOTARI CA LA DEZBATERILE SALE SA FIE PREZENTE SI ALTE PERSOANE INTERESATE SAU REPREZENTANTI AI MASS-MEDIA.
COMISIA POATE HOTARI CA UNELE SEDINTE SAU DEZBATEREA UNOR PUNCTE DE PE ORDINEA DE ZI SA SE DESFASOARE CU USILE INCHISE.

ART. 17 - NUMARUL LOCURILOR CARE REVINE FIECARUI GRUP DE CONSILIERI SAU CONSILIERILOR INDEPENDENTI IN FIECARE COMISIE DE SPECIALITATE SE STABILESTE DE CATRE CONSILIUL LOCAL, IN FUNCTIE DE PONDEREA ACESTORA IN CADRUL CONSILIULUI. NOMINALIZAREA MEMBRILOR COMISIILOR CONSILIULUI LOCAL SE FACE DE FIECARE GRUP DE CONSILIERI, IAR A CONSILIERILOR INDEPENDENTI, DE CATRE CONSILIU, AVANDU-SE IN VEDERE, DE REGULA, PREGATIREA LOR PROFESIONALA SI DOMENIUL IN CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA.
UN CONSILIER POATE FACE PARTE DIN 3 COMISII, DIN CARE UNA ESTE COMISIA DE BAZA. INDEMNIZATIA DE SEDINTA SE VA ACHITA NUMAI PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN COMISIA DE BAZA.

ART. 18 - IN PRIMA LOR SEDINTA, CONVOCATA IN TERMEN DE 10 ZILE DE LA SEDINTA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL, COMISIILE ISI ALEG, PRIN VOTUL DESCHIS AL MAJORITATII CONSILIERILOR CE O COMPUN, CATE UN PRESEDINTE SI CATE UN SECRETAR.
COMISIILE LUCREAZA IN SEDINTE SAPTAMANALE, URMARIND TOTODATA, PRIN GRIJA PRESEDINTELUI SAU, CA INAITEA SEDINTEI CONSILIULUI, O ZI SA FIE CONSACRATA EXCLUSIV ACTIVITATII IN COMISIE, ATUNCI CAND ORDINEA DE ZI A SEDINTEI VA CUPRINDE PROBLEME SAU PROIECTE DE HOTARARI ASUPRA CARORA LI SE SOLICITA AVIZUL.

ART. 19 - COMISIILE DE SPECIALITATE AU URMATOARELE ATRIBUTII PRINCIPALE:
a) ANALIZEAZA PROIECTELE DE HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL;
b) SE PRONUNTA ASUPRA ALTOR PROBLEME TRIMISE DE CONSILIUL LOCAL SPRE AVIZARE;
c) INTOCMESC AVIZE ASUPRA PROIECTELOR DE HOTARARI SI ASUPRA PROBLEMELOR
ANALIZATE, PE CARE LE PREZINTA CONSILIULUI LOCAL;
COMISIILE DE SPECIALITATE INDEPLINESC ORICE ALTE ATRIBUTII STABILITE PRIN PREZENTUL REGULAMENT SAU INSARCINARI DATE PRIN HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL, DACA ACESTEA AU LEGATURA CU ACTIVITATEA LOR.
PRESEDINTELE COMISIEI SAU ALT MEMBRU DELEGAT DE CATRE ACESTA, ASIGURA REPREZENTAREA ACESTEIA IN RAPORTURILE SALE CU CONSILIUL SI CU CELELALTE COMISII.

ART. 20 - PRESEDINTELE COMISIEI DE SPECIALITATE ARE URMATOARELE ATRIBUTII PRINCIPALE:
a) ASIGURA REPREZENTAREA COMISIEI IN RAPORTURILE ACESTEIA CU CONSILIUL LOCAL SI CU CELELALTE COMISII;
b) CONVOACA SEDINTELE COMISIEI;
c) CONDUCE SEDINTELE COMISIE;
d) PROPUNE CA LA LUCRARILE ACESTEIA SA PARTICIPE SI ALTE PERSOANE DIN AFARA EI, DACA APRECIAZA CA ESTE NECESAR;
e) PARTICIPA LA LUCRARILE CELORLALTE COMISII CARE EXAMINEAZA PROBLEME CE PREZINTA IMPORTANTA PENTRU COMISIA PE CARE O CONDUCE;
f) SUSTINE IN SEDINTELE DE CONSILIU AVIZELE FORMULATE DE COMISIE;
g) ANUNTA REZULTATUL VOTARII, PE BAZA DATELOR COMUNICATE DE SECRETAR.
PRESEDINTELE COMISIEI INDEPLINESTE ORICE ALTE ATRIBUTII REFERITOARE LA ACTIVITATEA COMISIEI, PREVAZUTE DE LEGE, DE PREZENTUL REGULAMENT SAU STABILITE DE CONSILIUL LOCAL.

ART. 21 - SECRETARUL COMISIEI INDEPLINESTE URMATOARELE ATRIBUTII PRINCIPALE:
a) EFECTUEAZA APELUL NOMINAL SI TINE EVIDENTA PARTICIPARII LA SEDINTE A MEMBRILOR COMISIEI;
b) NUMARA VOTURILE SI IL INFORMEAZA PE PRESEDINTE ASUPRA CVORUMULUI NECESAR PENTRU ADOPTAREA FIECAREI HOTARARI SI ASUPRA REZULTATULUI VOTARII;
c) ASIGURA REDACTAREA AVIZELOR, PROCESELOR-VERBALE ETC..
SECRETARUL COMISIEI INDEPLINESTE ORICE ALTE SARCINI PREVAZUTE DE PREZENTUL REGULAMENT SAU INSARCINARI STABILITE DE COMISIE SAU DE CATRE PRESEDINNTE.

ART. 22 - CONVOCAREA SEDINTELOR COMISIEI SE FACE DE CATRE PRESEDINTELE ACESTEIA CU CEL PUTIN TREI ZILE INAITE.
ORDINEA DE ZI SE APROBA DE COMISIE LA PROPUNEREA PRESEDINTELUI. ORICARE DINTRE MEMBRII COMISIEI POATE CERE INCLUDEREA PE ORDINEA DE ZI A UNOR PROBLEME.
PARTICIPAREA MEMBRILOR COMISIEI LA SEDINTELE ACESTEIA ESTE OBLIGATORIE.
IN CAZ DE ABSENTA LA SEDINTA COMISIEI DE BAZA CONSILIERULUI IN CAUZA NU I SE ACORDA INDEMNIZATIE DE SEDINTA. DACA ABSENTELE CONTINUA, FARA A FI MOTVATE, PRESEDINTELE COMISIEI POATE STABILI SANCTIUNI SAU POATE PROPUNE CONSILIULUI APLICAREA UNOR SANCTIUNI, INCUSIV INLOCUIREA LUI DN COMISIE.

ART. 23 - PENTRU DEZBATEREA PROIECTELOR DE HOTARARI SAU A CELORLALTE PROBLEME REPARTIZATE COMISIEI PRESEDINTELE VA DESEMNA UN CONSILIER CARE VA FACE IN CADRUL SEDINTEI O SCURTA PREZENTARE A PROBLEMEI AFLATE PE ORDINEA DE ZI, DACA ACEASTA NU ESTE PREZENTATA DE INITIATOR. CONSILIERUL DESEMNAT VA REDACTA AVIZUL COMISIEI, PE BAZA AMENDAMENTELOR SI A PROPUNERILOR FORMULATE DE MEMBRII ACESTEIA, CARE AU FOST APROBATE CU MAJORITATEA VOTURILOR CONSILIERILOR PREZENTI.
AVIZELE INTOCMITE DE COMISIE VOR CUPRINDE SEPARAT, CU MOTIVAREA NECESARA, ATAT AMENDAMENTELE SI PROPUNERILE ACCEPTATE, CAT SI CELE RESPINSE.
AVIZUL ASTFEL INTOCMIT VA FI PREZENTAT SECRETARULUI MUNICIPIULUI, CARE SE VA INGRIJI DE MULTIPLICAREA SI DIFUZAREA ACESTUIA CATRE CONSILIERI, ODATA CU ORDINEA DE ZI.

ART. 24 - VOTUL IN COMISII ESTE, DE REGULA, DESCHIS. IN ANUMITE SITUATII HOTARATE PRIN VOT DE MEMBRII ACESTEIA, SE POATE RECURGE SI LA VOT SECRET.

ART. 25 - LUCRARILE SEDINTELOR COMISIEI SE CONSEMNEAZA, PRIN GRIJA SECRETARULUI ACESTEIA, INTR-UN PROCES-VERBAL. DUPA INCHEIEREA SEDINTEI, PROCESUL-VERBAL VA FI SEMNAT DE CATRE PRESEDINTELE SI SECRETARUL ACESTEIA.
PRESEDINTELE COMISIEI POATE INCUVIINTA CA PROCESELE-VERBALE ALE SEDINTELOR SA FIE CONSULTATE DE ALTE PERSOANE INTERESATE CARE NU AU PARTICIPAT LA SEDINTA, CU EXCEPTIA PROCESELOR-VERBALE INTOCMITE IN SEDINTELE ALE CAROR LUCRARI S-AU DESFASURAT CU USILE INCHISE.

ART. 26 - DACA IN URMA DEZBATERILOR IN SEDINTA CONSILIULUI LOCAL INTERVIN MODIFICARI IMPORTANTE PENTRU CONTINUTUL PROIECTULUI DE HOTARARE, PRESEDINTELE SEDINTEI POATE HOTARI RETRIMITEREA PROIECTULUI PENTRU REEXAMINARE CATRE COMISIA SAU COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE AL SERVICIILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CARE A INTOCMIT AVIZUL, RESPECTIV RAPORTUL.

ART. 27 - LA CEREREA A DOUA TREIMI DIN NUMARUL MEMBRILOR SAI, CONSILIUL VA PUTEA HOTARI ORGANIZAREA UNEI COMISII DE ANCHETA CU RESPECTAREA PREVEDERILOR PREZENTULUI REGULAMENT, PENTRU VERIFICAREA ACTIVITATII COMISIILOR DE SPECIALITATE..
COMISIA DE ANCHETA PREZINTA RAPORTUL SAU IN SEDINTA CONSILIULUI, LA TERMENUL STABILIT DE ACESTA, IN URMA ANALIZELOR SI VERIFICARILOR EFECTUATE PENTRU STABILIREA ADEVARULUI IN CAUZA CARE FORMEAZA OBIECTUL ACTIVITATII COMISIEI. RAPORTUL VA CUPRINDE, DACA ESTE CAZUL, PROPUNERI CONCRETE DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII IN DOMENIUL SUPUS ANALIZEI SAU VERIFICARII.
COMISIA DE ANCHETA CITEAZA CA MARTOR ORICE PERSOANA DIN CADRUL INSTITUTIILOR SAU AGENTILOR ECONOMICI SUBORDONATI, CARE POATE AVEA CUNOSTIINTA DESPRE VREO FAPTA SAU IMPREJURARE DE NATURA SA SERVEASCA LA AFLAREA ADEVARULUI, IN CAUZA CARE FORMEAZA OBIECTUL ACTIVITATII COMISIEI.
LA CEREREA COMISIEI DE ANCHETA PERSOANA CARE CUNOASTE VREO PROBA SAU DETINE VREUN MIJLOC DE PROBA ESTE OBLIGATA SA LE ADUCA LA CUNOSTIINTA SAU SA LE INFATISEZE.
INSTITUTIILE SI ORGANIZATIILE LOCALE SUNT OBLIGATE, IN CONDITIILE LEGII, SA-SI DEA CONCURSUL LA SOLICITARILE COMISIEI DE ANCHETA.
CAND PENTRU LAMURIREA UNOR FAPTE SAU IMPREJURARI IN VEDEREA AFLARII ADEVARULUI SUNT NECESARE CUNOSTINTELE UNOR EXPERTI, COMISIA DE ANCHETA DISPUNE EFECTUAREA DE EXPERTIZE.
DISPOZITIILE LEGII REFERITOARE LA CITAREA, PREZENTAREA SI ASCULTAREA MARTORILOR, PRECUM SI CELE PRIVITOARE LA PREZENTAREA SI PREDAREA OBIECTELOR ORI INSCRISURILOR SAU EFECTUAREA EXPERTIZELOR, SE APLICA IN MOD CORESPUNZATOR.

ART. 28 - CONSILIUL LOCAL POATE HOTARI ORGANIZAREA UNOR COMISII SPECIALE DE ANALIZA SI VERIFICARE LA PROPUNEREA CONSILIERILOR SAU A PRIMARULUI
COMPONENTA NOMINALA A ACESTOR COMISII, OBIECTIVELE SI TEMATICA ACTIVITATII ACESTORA, PERIOADA IN CARE VOR LUCRA SI MANDATUL LOR SE STABILESC PRIN HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL.

ART. 29 - OPERATIUNILE DESFASURATE IN CADRUL PROCEDURII DE CONSTITUIRE A COMISIILOR DE SPECIALITATE, NUMARUL SI DENUMIREA ACESTORA, NUMARUL MEMBRILOR FIECAREI COMISII SI MODUL DE STABILIRE A LOCURILOR CE REVIN FIECARUI GRUP DE CONSILIERI SAU CONSILIERI INDEPENDENTI, PRECUM SI COMPONENTA NOMINALA A ACESTORA SE STABILESC PRIN HOTARAREA NR. 6.

 


SECTIUNEA A III-A - ALTE DISPOZITII (<< inapoi)

ART. 30 - DUPA PRELUAREA CONDUCERII LUCRARILOR CONSILIULUI DE CATRE PRESEDINTELE DE SEDINTA SE TRECE LA CEREMONIA DE DEPUNERE A JURAMANTULUI DE CATRE PRIMAR, DACA PROCEDURA DE VALIDARE A MANDATULUI ACESTUIA A FOST FINALIZATA. IN ACEST SCOP, JUDECATORUL DESEMNAT DE PRESEDINTELE JUDECATORIEI CARE A VALIDAT MANDATUL PREZINTA IN FATA CONSILIULUI HOTARAREA DE VALIDARE.
DUPA PREZENTAREA HOTARARII DE VALIDARE, PRIMARUL VA DEPUNE JURAMANTUL PREVAZUT LA ART. 8, FOLOSINDU-SE PROCEDURA STABILITA IN ACELASI TEXT.

ART. 31 - DUPA DEPUNEREA JURAMANTULUI PRIMARUL INTRA IN EXERCITIUL DE DREPT AL MANDATULUI.
PE TIMPUL DESFASURARII LUCRARILOR CONSILIULUI, PRIMARUL ESTE OBLIGAT SA POARTE ESARFA. PRIMARUL VA OCUPA IN SALA DE SEDINTE UN LOC DISTINCT, SEPARAT DE CEL AL PRESEDINTELUI DE SEDINTA.
DACA LA LUCRARILE CONSILIULUI PARTICIPA SI PREFECTUL SAU REPREZENTANTUL SAU, ACESTIA VOR OCUPA, DE ASEMENEA, UN LOC DISTINCT, SEPARAT DE CEL AL PRESEDINTELUI DE SEDINTA.

ART. 32 - PRIMARUL PARTICIPA LA SEDINTELE CONSILIULUI SI ARE DREPTUL SA ISI EXPRIME PUNCTUL DE VEDERE ASUPRA TUTUROR PROBLEMELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI. PUNCTUL DE VEDERE AL PRIMARULUI SE CONSEMNEAZA, IN MOD OBLIGATORIU, IN PROCESUL - VERBAL DE SEDINTA.

ART. 33 - SECRETARUL MUNICIPIULUI PARTICIPA IN MOD OBLIGATORIU LA SEDINTELE CONSILIULUI. SECRETARULUI II REVIN URMATOARELE ATRIBUTII PRINCIPALE PRIVITOARE LA SEDINTELE CONSILIULUI LOCAL:
a) ASIGURA INDEPLINIREA PROCEDURILOR DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL, LA CEREREA PRIMARULUI SAU A CEL PUTIN UNEI TREIMI DIN NUMARUL CONSILIERILOR IN FUNCTIE;
b) ASIGURA EFECTUAREA LUCRARILOR DE SECRETARIAT;
c) EFECTUEAZA APELUL NOMINAL SI TINE EVIDENTA PARTICIPARII LA SEDINTE A CONSILIERILOR;
d) NUMARA VOTURILE SI CONSEMNEAZA REZULTATUL VOTARII, PE CARE IL PREZINTA PRESEDINTELUI DE SEDINTA;
e) INFORMEAZA PE PRESEDINTELE DE SEDINTA CU PRIVIRE LA CVORUMUL NECESAR PENTRU ADOPTAREA FIECAREI HOTARARI A CONSILIULUI LOCAL;
f) ASIGURA INTOCMIREA STENOGRAMEI SAU A PROCESULUI-VERBAL, PUNE LA DISPOZITIEA CONSILIERILOR, INAINTEA FIECAREI SEDINTE PROCESUL-VERBAL, RESPECTIV STENOGRAMA DACTILOGRAFIATA A SEDINTEI ANTERIOARE, ASUPRA CONTINUTULUI CARORA SOLICITA ACORDUL CONSILIULUI;
g) ASIGURA INTOCMIREA DOSARELOR DE SEDINTA, LEGAREA, NUMEROTAREA PAGINILOR, SEMNAREA SI STAMPILAREA ACESTORA;
h) URMARESTE CA LA DELIBERAREA SI ADOPTAREA UNOR HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL SA NU IA PARTE CONSILIERII CARE SE INCADREAZA IN DISPOZITIILE ART. 47 ALIN. 1 DIN LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE NR. 215/2001. IL INFORMEAZA PE PRESEDINTELE DE SEDINTA CU PRIVIRE LA ASEMENEA SITUATII SI FACE CUNOSCUTE SANCTIUNILE PREVAZUTE DE LEGE IN ASEMENEA CAZURI;
i) PREZINTA IN FATA CONSILIULUI LOCAL PUNCTUL SAU DE VEDERE CU PRIVIRE LA LEGALITATEA UNOR PROIECTE DE HOTARARI SAU A ALTOR MASURI SUPUSE DELIBERARII CONSILIULUI; DACA ESTE CAZUL, REFUZA SA CONTRASEMNEZE HOTARARILE PE CARE LE CONSIDERA ILEGALE;
j) CONTRASEMNEAZA, IN CONDITIILE LEGII SI ALE PREZENTULUI REGULAMENT, HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL PE CARE LE CONSIDERA LEGALE;
k) POATE PROPUNE PRIMARULUI INSCRIEREA UNOR PROBLEME IN PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTELOR ORDINARE ALE CONSILIULUI LOCAL;
l) ACORDA MEMBRILOR CONSILIULUI ASISTENTA SI SPRIJIN DE SPECIALITATE IN DESFASURAREA ACTIVITATII, INCLUSIV LA REDACTAREA PROIECTELOR DE HOTARARI SAU LA DEFINITIVAREA CELOR DISCUTATE SI APROBATE DE CONSILIU. ASEMENEA OBLIGATII REVIN SI APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL.
SECRETARUL INDEPLINESTE ORICE ALTE ATRIBUTII STABILITE DE LEGE, DE REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI SAU INSARCINARI DATE DE CONSILIUL LOCAL PRIVITOARE LA BUNA ORGANIZARE SI DESFASURARE A SEDINTELOR CONSILIULUI.

 

CAPITOLUL III - FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL (<< inapoi)

 

SECTIUNEA I - DESFASURAREA SEDINTELOR (<< inapoi)

ART. 34 - ORDINEA DE ZI A SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL CUPRINDE PROIECTE DE HOTARARI, RAPOARTE ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE, RAPOARTE SAU INFORMARI ALE CONDUCATORILOR UNITATILOR SUBORDONATE SAU CARE SE AFLA SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL, TIMPUL ACORDAT DECLARATIILOR POLITICE, INTREBARILOR, INTERPELARILOR, PETITIILOR SI ALTOR PROBLEME CARE SE SUPUN DEZBATERII CONSILIULUI. ORDINEA DE ZI ESTE INSCRISA IN CUPRINSUL INVITATIEI DE SEDINTA TRANSMISE CONSILIERILOR SI SE ADUCE LA CUNOSTINTA LOCUITORILOR PRIN MASS-MEDIA SAU PRIN ORICE ALT MIJLOC DE PUBLICITATE.
PROIECTUL ORDINII DE ZI SE INTOCMESTE LA PROPUNEREA PRIMARULUI, CONSILIERILOR, SECRETARULUI, COMISIILOR DE SPECIALITATE SAU LA SOLICITAREA CETATENILOR.
PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SE SUPUNE APROBARII CONSILIULUI.
MODIFICAREA ORDINII DE ZI SE POATE FACE NUMAI PENTRU PROBLEME URGENTE.
PROIECTELE DE HOTARARI SI CELELALTE PROBLEME ASUPRA CARORA URMEAZA SA SE DELIBEREZE SE INSCRIU PE ORDINEA DE ZI NUMAI DACA SUNT INSOTITE DE AVIZUL COMISIILOR DE SPECIALITATE CARORA LE-AU FOST TRANSMISE IN ACEST SCOP SI DE RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL. RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT SE INTOCMESTE SI SE DEPUNE LA SECRETARUL MUNICIPIULUI, INAINTE DE INTOCMIREA AVIZULUI DE CATRE COMISIA DE SPECIALITATE, SPRE A PUTEA FI AVUT IN VEDERE DE CATRE ACEASTA COMISIE.

ART. 35 - CONSILIERII SUNT OBLIGATI SA FIE PREZENTI LA LUCRARILE CONSILIULUI SI SA ISI INREGISTREZE PREZENTA IN EVIDENTA TINUTA DE SECRETAR.
CONSILIERUL CARE NU POATE LUA PARTE LA SEDINTA ESTE OBLIGAT SA COMUNICE ACEST LUCRU PRIMARULUI, PRESEDINTELUI DE SEDINTA SAU SECRETARULUI.

ART. 36 - DEZBATEREA PROBLEMELOR SE FACE IN ORDINEA STRICTA IN CARE ACESTEA SUNT INSCRISE PE ORDINEA DE ZI APROBATA. DEZBATEREA INCEPE PRIN PREZENTAREA PE SCURT A PROIECTULUI DE HOTARARE SAU A PROBLEMEI INSCRISA PE ORDINEA DE ZI, PE CARE O FACE INITIATORUL. APOI, SE DA CUVANTUL PRESEDINTELUI COMISIEI DE SPECIALITATE SI, DACA ESTE CAZUL, SEFULUI COMPARTIMENTULUI CARE A INTOCMIT RAPORTUL, DUPA CARE SE TRECE LA DEZBATERI.

ART. 37 - CONSILIERII VOR PARTICIPA LA DEZBATERI IN ORDINEA INSCRIERII LA CUVANT, CU INCUVIINTAREA PRESEDINTELUI SEDINTEI. PRESEDINTELE SEDINTEI ARE DREPTUL SA LIMITEZE DURATA LUARILOR DE CUVANT, IN FUNCTIE DE OBIECTUL DEZBATERII. IN ACEST SCOP EL POATE PROPUNE CONSILIULUI SPRE APROBARE TIMPUL CE VA FI AFECTAT FIECARUI VORBITOR, PRECUM SI TIMPUL TOTAL DE DEZBATERE A PROIECTULUI. CONSILIERUL ESTE OBLIGAT CA IN CUVANTUL SAU SA SE REFERE EXCLUSIV LA PROBLEMA CARE FORMEAZA OBIECTUL DEZBATERII. PRESEDINTELE DE SEDINTA VA URMARI CA PREZENTA LA DEZBATERI SA SE FACA DIN PARTEA TUTUROR GRUPURILOR DE CONSILIERI. IN CAZUL UNOR PROBLEME DEOSEBITE SE VA ALOCA UN ANUMIT TIMP FIECARUI GRUP DE CONSILIERI, IN FUNCTIE DE MARIMEA ACESTUIA.

ART. 38 - PRIMARULUI, VICEPRIMARULUI, SECRETARULUI MUNICIPIULUI SI SEFILOR SERVICIILOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, PREZENTI LA SEDINTA, LI SE POATE DA CUVANTUL IN ORICE FAZA A DEZBATERII SI ORI DE CATE ORI SUNT SOLICITATI.

ART. 39 - PRESEDINTELE DE SEDINTA VA PERMITE ORICAND UNUI CONSILIER SA RASPUNDA INTR-O PROBLEMA DE ORDIN PERSONAL SAU ATUNCI CAND A FOST NOMINALIZAT DE UN ALT VORBITOR, PRECUM SI IN CAZUL IN CARE SE CERE CUVANTUL IN PROBLEME PRIVITOARE LA REGULAMENT.

ART. 40 - PRESEDINTELE SEDINTEI SAU PRESEDINTELE ORICARUI GRUP DE CONSILIERI POATE PROPUNE INCHEIEREA DEZBATERII UNEI PROBLEME PUSE IN DISCUTIA CONSILIULUI.
PROPUNEREA DE INCHEIERE A DEZBATERII SE APROBA CU VOTUL A CEL PUTIN JUMATATE PLUS UNUL DIN NUMARUL CONSILIERILOR PREZENTI.

ART. 41 - ESTE INTERZISA PROFERAREA DE INSULTE SAU CALOMNII, DE CATRE CONSILIERII PREZENTI LA SEDINTA, PRECUM SI DIALOGUL DINTRE VORBITORI SI ALTE PERSOANE DIN SALA.

ART. 42 - IN CAZUL IN CARE DESFASURAREA SEDINTEI ESTE PERTURBATA, PRESEDINTELE POATE INTRERUPE SEDINTA. EL POATE APLICA SANCTIUNI SAU POATE PROPUNE CONSILIULUI APLICAREA DE SANCTIUNI CORESPUNZATOARE. DE ASEMENEA, EL POATE DISPUNE ELIMINAREA DIN SALA A PERSOANELOR, ALTELE DECAT CONSILIERII, CARE IMPIEDICA IN ORICE MOD DESFASURAREA NORMALA A SEDINTEI DE CONSILIU.

ART. 43 - ASUPRA PROIECTELOR DE HOTARARI AU LOC DEZBATERI GENERALE SI PE ARTICOLE, CONSILIERII PUTAND FORMULA AMENDAMENTE DE FOND SAU DE REDACTARE. AMENDAMENTELE FORMULATE SE SUPUN VOTULUI CONSILIULUI IN ORDINEA FORMULARII LOR. DACA S-A ADOPTAT TEXTUL INITIATORULUI SAU UN AMENDAMENT FORMULAT ANTERIOR, CELELALTE SE SOCOTESC RESPINSE FARA A SE MAI SUPUNE VOTULUI.

 


SECTIUNEA a II-a - ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTARARI (<< inapoi)

ART. 44 - DREPTUL LA INITIATIVA PENTRU PROIECTELE DE HOTARARI APARTINE PRIMARULUI SI CONSILIERILOR.
PROIECTELE DE HOTARARI VOR FI INSOTITE DE O EXPUNERE DE MOTIVE SI VOR FI REDACTATE IN CONFORMITATE CU NORMELE DE TEHNICA LEGISLATIVA. IN ACEST SCOP, SECRETARUL MUNICIPIULUI SI PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN APARATUL PROPRIU AL CONSILIULUI VOR ACORDA SPRIJIN SI ASISTENTA TEHNICA DE SPECIALITATE.

ART. 45 - PROIECTELE DE HOTARARI SE INSCRIU PE ORDINEA DE ZI A SEDINTELOR PRIN MENTIONAREA TITLULUI SI A INITIATORULUI.
PROIECTELE DE HOTARARI SE ADUC LA CUNOSTINTA CONSILIERILOR DE INDATA, CU INDICAREA COMISIILOR CARORA LE-AU FOST TRIMISE SPRE AVIZARE SI CU INVITATIA DE A FORMULA SI DEPUNE AMENDAMENTE. ACESTE OPERATIUNI SE REALIZEAZA PRIN GRIJA SECRETARULUI MUNICIPIULUI.

ART. 46 - PROIECTELE DE HOTARARI SI CELELALTE MATERIALE SE TRANSMIT SPRE DEZBATERE SI AVIZARE COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI, PRECUM SI COMPARTIMENTELOR DE SPECIALITATE DIN APARATUL PROPRIU AL CONSILIULUI, IN VEDEREA INTOCMIRII RAPORTULUI. NOMINALIZAREA COMISIILOR SI COMPARTIMENTELOR CARORA LI SE TRIMIT MATERIALE SPRE ANALIZA SE FACE DE CATRE PRIMAR IMPREUNA CU SECRETARUL MUNICIPIULUI.
ODATA CU TRANSMITEREA PROIECTELOR DE HOTARARI SE VA PRECIZA SI DATA DE DEPUNERE A RAPORTULUI SI A AVIZULUI, AVANDU-SE GRIJA CA RAPORTUL SA POATA FI TRIMIS SI COMISIEI DE SPECIALITATE INAINTE DE INTOCMIREA DE CATRE ACEASTA A AVIZULUI.
INITIATORUL PROIECTULUI SAU AL ALTOR PROPUNERI LE POATE RETRAGE SAU POATE RENUNTA, IN ORICE MOMENT, LA SUSTINEREA LOR.

ART. 47 - DUPA EXAMINAREA PROIECTULUI SAU PROPUNERILOR, COMISIA DE SPECIALITATE A CONSILIULUI INTOCMESTE UN AVIZ CU PRIVIRE LA ADOPTAREA SAU DUPA CAZ, RESPINGEREA PROIECTULUI SAU PROPUNERILOR EXAMINATE. DACA SE PROPUNE ADOPTAREA PROIECTULUI, SE POT FORMULA AMENDAMENTE.
AVIZUL SE TRANSMITE SECRETARULUI MUNICIPIULUI, CARE VA LUA MASURILE CORESPUNZATOARE PENTRU DIFUZAREA LUI CATRE PRIMAR SI CATRE CONSILIERI, CEL MAI TARZIU O DATA CU INVITATIA PENTRU SEDINTA.

ART. 48 - PROIECTELE DE HOTARARI SI PROPUNERILE, AVIZATE SI INSOTITE DE RAPOARTELE SERVICIILOR DE SPECIALITATE, SE INSCRIU PE ORDINEA DE ZI SI SE SUPUN DEZBATERII SI VOTULUI CONSILIULUI IN PRIMA SEDINTA ORDINARA A ACESTUIA.

ART. 49 - INITIATORUL PROIECTULUI ARE DREPTUL SA IA CUVANTUL INAINTE DE INCHIDEREA DEZBATERII GENERALE, DACA ESTE CAZUL.

 


SECTIUNEA a III-a - PROCEDURA DE VOT (<< inapoi)

ART. 50 - VOTUL CONSILIERULUI ESTE INDIVIDUAL SI POATE FI DESCHIS SAU SECRET.
VOTUL DESCHIS SE EXPRIMA PUBLIC PRIN RIDICAREA MAINII SAU PRIN APEL NOMINAL.
CONSILIUL HOTARASTE, LA PROPUNEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA, CE MODALITATE DE VOT SE VA FOLOSI, AFARA DE CAZUL IN CARE PRIN LEGE SAU REGULAMENT SE STABILESTE O ANUMITA PROCEDURA DE VOT.

ART. 51 - VOTAREA PRIN APEL NOMINAL SE FACE IN MODUL URMATOR: PRESEDINTELE EXPLICA OBIECTUL VOTARII SI SENSUL CUVINTELOR "PENTRU" SI "CONTRA". SECRETARUL MUNICIPIULUI VA DA CITIRE NUMELUI SI PRENUMELUI FIECARUI CONSILIER, IN ORDINE ALFABETICA, FIECARE CONSILIER RASPUNDE "PENTRU" SAU "CONTRA".
DUPA TERMINAREA APELULUI VOTUL SE REPETA PRIN CITIREA DIN NOU A NUMELUI CONSILIERILOR CARE AU LIPSIT LA PRIMUL TUR.

ART. 52 - PENTRU EXERCITAREA VOTULUI SECRET SE FOLOSESC BULETINE DE VOT.
REDACTAREA BULETINELOR DE VOT VA FI CLARA SI PRECISA, FARA ECHIVOC SI FARA PUTINTA DE INTERPRETARI DIFERITE. PENTRU EXPRIMAREA OPTIUNII SE VOR FOLOSI, DE REGULA, CUVINTELE "DA" SAU "NU".
BULETINELE DE VOT SE INTRODUC INTR-O URNA, IAR LA NUMARAREA VOTURILOR NU SE IAU IN CALCUL ACELE BULETINE DE VOT PE CARE NU A FOST EXPRIMATA OPTIUNEA CLARA A CONSILIERULUI SAU AU FOST FOLOSITE AMBELE CUVINTE MENTIONATE LA ALINEATUL PRECEDENT.

ART. 53 - HOTARARILE SI ALTE PROPUNERI SE ADOPTA CU VOTUL A CEL PUTIN JUMATATE PLUS UNU DIN NUMARUL CONSILIERILOR PREZENTI, IN AFARA DACA PRIN LEGE SAU REGULAMENT SE DISPUNE ALTFEL.
PENTRU ADOPTAREA HOTARARILOR ESTE NECESARA PREZENTA A CEL PUTIN JUMATATE PLUS UNU DIN NUMARUL CONSILIERILOR.
DACA IN SALA DE SEDINTE NU SUNT PREZENTI JUMATATE PLUS UNU DIN NUMARUL CONSILIERILOR, PRESEDINTELE AMANA VOTAREA PANA LA INTRUNIREA ACESTUI NUMAR.

ART. 54 - CONSILIERII AU DREPTUL SA SOLICITE CA IN PROCESUL-VERBAL SA SE CONSEMNEZE EXPRES MODUL IN CARE AU VOTAT, SECRETARUL FIIND OBLIGAT SA SE CONFORMEZE.

ART. 55 - PROIECTELE DE HOTARARI SAU PROPUNERILE RESPINSE DE CONSILIU NU POT FI READUSE IN DISCUTIA ACESTUIA IN CURSUL ACELEIASI SEDINTE.

 


CAPITOLUL IV - INTREBARI, INTERPELARI, PETITII SI INFORMAREA CONSILIERILOR (<< inapoi)

ART. 56 - FIECARE CONSILIER POATE ADRESA INTREBARI PRIMARULUI, VICEPRIMARILOR, SECRETARULUI MUNICIPIULUI, PRECUM SI SEFILOR COMPARTIMENTELOR DIN APARATUL PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL, CONDUCATORILOR REGIILOR AUTONOME SI SOCIETATILOR COMERCIALE DE INTERES LOCAL SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL.
PRIN INTREBARE SE SOLICITA INFORMATII CU PRIVIRE LA UN FAPT NECUNOSCUT.
CEI INTREBATI VOR RASPUNDE, DE REGULA, IMEDIAT SAU, DACA NU ESTE POSIBL, LA URMATOAREA SEDINTA A CONSILIULUI.
DACA RASPUNSUL LA O INTREBARE DA NASTERE UNEI REPLICI A CELUI CARE A ADRESAT INTREBAREA, PENTRU A DECLARA DACA RASPUNSUL PRIMIT CORESPUNDE INTREBARII, TIMPUL PENTRU REPLICA ESTE DE 10 MINUTE.
LA PREZENTAREA INTREBARII, CONSILIERUL VA PRECIZA DACA DORESTE SA PRIMEASCA RASPUNSUL, IN SCRIS SAU ORAL, IN SEDINTA PUBLICA.
IN CAZUL IN CARE SE SOLICITA UN RASPUNS SCRIS, CEL CHESTIONAT VA DECLARA, LA PRIMA SEDINTA CA A DAT RASPUNSUL SAU SCRIS, FARA A FACE ALTE PRECIZARI.
NICI UN CONSILIER NU POATE ADRESA MAI MULT DE DOUA INTREBARI IN ACEIASI SEDINTA.

ART. 57 - INTERPELAREA CONSTA INTR-O CERERE PRIN CARE SE SOLICITA EXPLICATII IN LEGATURA CU UN FAPT CUNOSCUT. CEL INTERPELAT ARE OBLIGATIA DE A RASPUNDE IN SCRIS, PANA LA URMATOAREA SEDINTA A CONSILIULUI, SAU ORAL, LA PROXIMA SEDINTA, POTRIVIT SOLICITARII AUTORULUI INTERPELARII. INTERPELARILE SE TRANSMIT PRESEDINTELUI DE SEDINTA SI SE VOR CITI DE CATRE SECRETARUL MUNICIPIULUI IN SEDINTA, DUPA CE IN PREALABIL S-AU INSCRIS, IN ORDINEA PREZENTARII, INTR-UN REGISTRU SPECIAL SI AU FOST TRECUTE IN ORDINEA DE ZI.
IN SEDINTA CONSACRATA PENTRU DEZVOLTAREA INTERPELARII SE DA CUVANTUL INTERPELATORULUI SI APOI REPREZENTANTULUI ORGANULUI INTERPELAT.
ACESTA DIN URMA POATE, DUPA DEZVOLTAREA INTERPELARII, SA RASPUNDA IMEDIAT SAU IN TERMEN DE CEL MULT 15 ZILE.

ART. 58 - CONSILIERII POT SOLICITA INFORMATIILE NECESARE EXERCITARII MANDATULUI, IAR COMPARTIMENTUL, SERVICIUL SAU UNITATEA VIZATA SUNT OBLIGATE SA I LE FURNIZEZE LA TERMENUL STABILIT.
INFORMATIILE SE POT CERE SI COMUNICA IN SCRIS SAU ORAL.

ART. 59 - ORICE CETATEAN ARE DREPTUL DE A SE ADRESA CU PETITII CONSILIULUI LOCAL.
PETITIILE VOR FI PREZENTATE IN SCRIS SI SEMNATE, PRECIZANDU-SE DOMICILUL PETITIONARULUI SAU AL UNUIA DINTRE PETITIONARI.
PETITIILE SE INSCRIU INTR-UN REGISTRU, PRIMESC UN NUMAR, CONSEMNANDU-SE ELEMENTELE PRINCIPALE, CU PRIVIRE LA PETENT SI OBIECTUL CERERII.
PETITIILE SUNT ANALIZATE SI SOLUTIONATE POTRIVIT REGLEMENTARILOR IN VIGOARE.
PETITIONARULUI I SE ADUCE LA CUNOSTINTA SOLUTIA ADOPTATA IN TERMENUL PREVAZUT DE LEGE.
SEMESTRIAL CONSILIUL ANALIZEAZA MODUL DE SOLUTIONARE A PETITIILOR PRIMITE.

 

CAPITOLUL V - NORME PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER (<< inapoi)

 

SECTIUNEA I - DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSILIERILOR LOCALI (<< inapoi)

ART. 60 - DUPA DECLARAREA CA LEGAL CONSTITUIT A CONSILIULUI, CONSILIERILOR IN FUNCTIE LI SE ELIBEREAZA O LEGITIMATIE, SEMNATA DE PRIMAR, PRECUM SI UN SEMN DISTINCTIV AL CALITATII LOR, PE CARE AU DREPTUL SA-L POARTE PE INTREAGA DURATA A MANDATULUI.

ART. 61 -CALITATEA DE CONSILIER LOCAL INCETEAZA LA DATA DECLARARII CA LEGAL CONSTITUIT A NOULUI CONSILIU ALES.
CALITATEA DE CONSILIER LOCAL INCETEAZA DE DREPT, INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI, IN URMATOARELE CAZURI:
    A) DEMISIE;
    B) INCOMPATIBILITATE;
    C) SCHIMBAREA DOMICILIULUI INTR-O ALTA UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALA, INCLUSIV CA URMARE A REORGANIZARII ACESTEIA;
    D) LIPSA NEMOTIVATA DE LA MAI MULT DE 3 SEDINTE ORDINARE CONSECUTIVE ALE CONSILIULUI;
    E) IMPOSIBILITATEA EXERCITARII MANDATULUI PE O PERIOADA MAI MARE DE 6 LUNI CONSECUTIVE, CU EXCEPTIA CAZURILOR PREVAZUTE DE LEGE;
    F) CONDAMNAREA, PRIN HOTARARE JUDECATOREASCA RAMASA DEFINITIVA, LA O PEDEAPSA PRIVATIVA DE LIBERTATE;
    G) PUNEREA SUB INTERDICTIE JUDECATOREASCA;
    H) PIERDEREA DREPTURILOR ELECTORALE;
    I) DECES.
            INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER SE CONSTATA DE CATRE CONSILIUL LOCAL, PRIN HOTARARE, LA PROPUNEREA PRIMARULUI SAU A ORICARUI CONSILIER.
             IN CAZURILE PREVAZUTE LA LIT. C)-E) HOTARAREA CONSILIULUI POATE FI ATACATA DE CONSILIER, LA INSTANTA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV, IN TERMEN DE 10 ZILE DE LA COMUNICARE. INSTANTA SE VA PRONUNTA IN TERMEN DE CEL MULT 30 DE ZILE. IN ACEST CAZ PROCEDURA PREALABILA NU SE MAI EFECTUEAZA, IAR HOTARAREA PRIMEI INSTANTE ESTE DEFINITIVA SI IREVOCABILA.
            CONSILIERII LOCALI POT DEMISIONA, ANUNTAND IN SCRIS PRESEDINTELE DE SEDINTA.


ART. 62 - IN TOATE SITUATIILE DE INCETARE A MANDATULUI INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A ACESTUIA CONSILIUL LOCAL ADOPTA IN PRIMA SEDINTA ORDINARA, LA PROPUNEREA PRIMARULUI O HOTARARE PRIN CARE SE IA ACT DE SITUATIA APARUTA SI SE DECLARA VACANT LOCUL CONSILIERULUI IN CAUZA.
 HOTARAREA VA AVEA LA BAZA, IN TOATE CAZURILE, UN REFERAT CONSTATATOR SEMNAT DE PRIMAR SI DE SECRETARUL MUNICIPIULUI. REFERATUL VA FI INSOTIT DE ACTELE JUSTIFICATIVE.

ART. 63 - IN ASIGURAREA LIBERULUI EXERCITIU AL MANDATULUI LOR, ALESII LOCALI INDEPLINESC O FUNCTIE DE AUTORITATE PUBLICA SI SUNT OCROTITI DE LEGE SI AU URMATOARELE DREPTURI:

    - ALESII LOCALI AU DREPTUL LA INITIATIVE IN PROMOVAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE, INDIVIDUAL SAU IN GRUP;
-         ALESII LOCALI AU DREPTUL DE A AVEA ACCES LA ORICE INFORMATIE DE INTERES PUBLIC;
-         PENTRU PARTICIPAREA LA LUCRARILE CONSILIULUI LOCAL SI ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE, CONSILIERII AU DREPTUL LA O INDEMNIZATIE DE SEDINTA, IN CUANTUMUL SI CONDITIILE STABILITE DE LEGE. CONSILIERII AU DREPTUL LA DECONTAREA CHELTUIELILOR PE CARE LE-AU FACUT IN EXERCITAREA MANDATULUI, IN CONDITIILE LEGII ;
-         CONSILIERII AU DREPTUL DE A SE CONSTITUI IN GRUPURI, IN FUNCTIE DE PARTIDELE SAU ALIANTELE POLITICE PE ALE CAROR LISTE AU FOST ALESI, DE ASEMENEA SI CONSILIERII INDEPENDENTI, DACA SUNT IN NUMAR DE CEL PUTIN 3. GRUPURILE DE CONSILIERI VOR FI CONDUSE DE UN LIDER, ALES PRIN VOTUL DESCHIS AL MAJORITATII MEMBRILOR GRUPULUI ;
-         ALESII LOCALI AU GARANTAT DREPTUL DE ASOCIERE ;

ART. 64 -  ALESII LOCALI, IN CALITATE DE REPREZENTANTI AI COLECTIVITATII LOCALE SUNT OBLIGATI :

     - DE A PARTICIPA, PE DURATA MANDATULUI, LA EXERCITAREA FUNCTIILOR AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE DIN CARE FAC PARTE SAU PE CARE LE REPREZINTA, CU BUNA-CREDINTA SI FIDELITATE FATA DE TARA SI DE COLECTIVITATEA CARE I-A ALES;
-         SA RESPECTE CONSTITUTIA SI LEGILE TARII, PRECUM SI REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE A  CONSILIULUI, SA SE SUPUNA REGULILOR DE CURTOAZIE SI DISCIPLINA SI SA NU FOLOSEASCA IN CUVANTUL LOR SAU IN RELATIILE CU CETATENII EXPRESII INJURIOASE, OFENSATOARE ORI CALOMNIOASE;
-         SA MENTIONEZE EXPRES SITUATIILE IN CARE INTERESELE LOR PERSONALE CONTRAVIN INTERESELOR GENERALE. IN CAZURILE IN CARE INTERESUL PERSONAL NU ARE CARACTER PATRIMONIAL, CONSILIILE LOCALE POT PERMITE PARTICIPAREA LA VOT A CONSILIERULUI;
-         SA DEA DOVADA DE CINSTE SI CORECTITUDINE; ESTE INTERZIS ALESULUI LOCAL SA CEARA, PENTRU SINE SAU PENTRU ALTUL, BANI, FOLOASE MATERIALE SAU ALTE AVANTAJE, SUNT OBLIGATI LA PROBITATE SI DISCRETIE PROFESIONALA;
-         SA PREZINTE, LA PRIMA SEDINTA ORDINARA DE CONSILIU, UN RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN CADRUL UNOR MISIUNI OFICIALE; RAPORTUL SE DEPUNE IN TERMEN DE 30 DE ZILE DE LA DATA INCHEIERII MISIUNII;
-         DE A ADUCE LA CUNOSTINTA CETATENILOR TOATE FAPTELE SI ACTELE ADMINISTRATIVE CE INTERESEAZA COLECTIVITATEA LOCALA;
-         IN EXERCITAREA MANDATULUI, SA ORGANIZEZE PERIODIC, CEL PUTIN O DATA PE TRIMESTRU, INTALNIRI CU CETATENII, SA ACORDE AUDIENTE SI SA PREZINTE IN CONSILIUL LOCAL O INFORMARE PRIVIND PROBLEMELE RIDICATE LA INTALNIREA CU CETATENII;
-         SA PARTICIPLE LA LUCRARILE CONSILIULUI SAU ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE DIN CARE FAC PARTE; COMISIILE DE SPECIALITATE SUNT OBLIGATE SA PREZINTE CONSILIULUI UN RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE, CARE VA FI FACUT PUBLIC PRIN GRIJA SECRETARULUI MUNICIPIULUI

ART. 65 - IN EXERCITAREA MANDATULUI, ALESII LOCALI SUNT IN SERVICIUL COLECTIVITATII, FIIND OCROTITI DE LEGE. LIBERTATEA DE OPINIE SI DE ACTIUNE IN EXERCITAREA MANDATULUI ALESULUI LOCAL ESTE GARANTATA. ALESII LOCALI NU POT FI TRASI LA RASPUNDERE JURIDICA PENTRU OPINIILE POLITICE EXPRIMATE IN EXERCITAREA MANDATULUI.
             RETINEREA, ARESTAREA SAU TRIMITEREA IN JUDECATA PENALA ORI CONTRAVENTIONALA A ALESILOR LOCALI, PRECUM SI FAPTELE SAVARSITE CARE AU DETERMINAT LUAREA MASURILOR SE ADUC LA CUNOSTINTA ATAT AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE DIN CARE FAC PARTE, CAT SI PREFECTULUI, IN TERMEN DE CEL MULT 24 DE ORE, DE CATRE ORGANELE CARE AU DISPUS MASURILE RESPECTIVE.
             PE INTREAGA DURATA A MANDATULUI, ALESII LOCALI SE CONSIDERA IN EXERCITIUL AUTORITATII PUBLICE SI SE BUCURA DE PROTECTIA PREVAZUTA DE LEGEA PENALA.
             DE ACEEASI PROTECTIE JURIDICA BENEFICIAZA SI MEMBRII FAMILIEI - SOT, SOTIE SI COPII - IN CAZUL IN CARE AGRESIUNEA IMPOTRIVA ACESTORA URMARESTE NEMIJLOCIT EXERCITAREA DE PRESIUNI ASUPRA ALESULUI LOCAL IN LEGATURA CU EXERCITAREA MANDATULUI SAU.
             ALESII LOCALI RASPUND, IN CONDITIILE LEGII, ADMINISTRATIV, CIVIL SAU PENAL, DUPA CAZ, PENTRU FAPTELE SAVARSITE IN EXERCITAREA ATRIBUTIILOR CE LE REVIN.
            CONSILIERII RASPUND IN NUME PROPRIU, PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN EXERCITAREA MANDATULUI, PRECUM SI SOLIDAR, PENTRU ACTIVITATEA CONSILIULUI DIN CARE FAC PARTE SI PENTRU HOTARARILE PE CARE LE-AU VOTAT.
            IN PROCESUL-VERBAL AL SEDINTEI CONSILIULUI VA FI CONSEMNAT REZULTATUL VOTULUI, IAR, LA CEREREA CONSILIERULUI, SE VA MENTIONA IN MOD EXPRES VOTUL ACESTUIA.


SECTIUNEA a II-a - SANCTIUNI (<< inapoi)

ART. 66 - INCALCAREA DE CATRE CONSILIERI A PREVEDERILOR LEGII NR. 215/2001, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, ALE LEGII NR. 393/2004 SI ALE REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI ATRAGE APLICAREA URMATOARELOR SANCTIUNI:
    A) AVERTISMENTUL;
    B) CHEMAREA LA ORDINE;
    C) RETRAGEREA CUVANTULUI;
    D) ELIMINAREA DIN SALA DE SEDINTA;
    E) EXCLUDEREA TEMPORARA DE LA LUCRARILE CONSILIULUI SI ALE COMISIEI DE SPECIALITATE;
    F) RETRAGEREA INDEMNIZATIEI DE SEDINTA, PENTRU 1-2 SEDINTE.
            SANCTIUNILE PREVAZUTE LA LIT. A)-D) SE APLICA DE CATRE PRESEDINTELE DE SEDINTA, IAR CELE DE LA LIT. E) SI F) DE CATRE CONSILIU, PRIN HOTARARE.
            PENTRU APLICAREA SANCTIUNILOR PREVAZUTE LA LIT. E), CAZUL SE VA TRANSMITE COMISIEI DE SPECIALITATE CARE ARE IN OBIECTUL DE ACTIVITATE SI ASPECTELE JURIDICE, ACEASTA PREZENTAND UN RAPORT INTOCMIT PE BAZA CERCETARILOR EFECTUATE, INCLUSIV A EXPLICATIILOR FURNIZATE DE CEL IN CAUZA.

ART. 67 - LA PRIMA ABATERE, PRESEDINTELE DE SEDINTA ATRAGE ATENTIA CONSILIERULUI IN CULPA SI IL INVITA SA RESPECTE REGULAMENTUL.

ART. 68 - CONSILIERII CARE NESOCOTESC AVERTISMENTUL SI INVITATIA PRESEDINTELUI SI CONTINUA SA SE ABATA DE LA REGULAMENT, PRECUM SI CEI CARE INCALCA IN MOD GRAV, CHIAR PENTRU PRIMA DATA, DISPOZITIILE REGULAMENTULUI VOR FI CHEMATI LA ORDINE. CHEMAREA LA ORDINE SE INSCRIE IN PROCESUL-VERBAL DE SEDINTA.
            INAINTE DE A FI CHEMAT LA ORDINE, CONSILIERUL ESTE INVITAT DE CATRE PRESEDINTE SA ISI RETRAGA SAU SA EXPLICE CUVANTUL ORI EXPRESIILE CARE AU GENERAT INCIDENTUL SI CARE AR ATRAGE APLICAREA SANCTIUNII. DACA EXPRESIA INTREBUINTATA A FOST RETRASA ORI DACA EXPLICATIILE DATE SUNT APRECIATE DE PRESEDINTE CA SATISFACATOARE, SANCTIUNEA NU SE MAI APLICA.
            IN CAZUL IN CARE DUPA CHEMAREA LA ORDINE UN CONSILIER CONTINUA SA SE ABATA DE LA REGULAMENT, PRESEDINTELE II VA RETRAGE CUVANTUL, IAR DACA PERSISTA, IL VA ELIMINA DIN SALA. ELIMINAREA DIN SALA ECHIVALEAZA CU ABSENTA NEMOTIVATA DE LA SEDINTA.

ART. 69 - IN CAZUL UNOR ABATERI GRAVE, SAVARSITE IN MOD REPETAT, SAU AL UNOR ABATERI DEOSEBIT DE GRAVE, CONSILIUL POATE APLICA SANCTIUNEA EXCLUDERII TEMPORARE A CONSILIERULUI DE LA LUCRARILE CONSILIULUI SI ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE.
             GRAVITATEA ABATERII VA FI STABILITA DE COMISIA DE SPECIALITATE CARE ARE IN OBIECTUL DE ACTIVITATE ASPECTE JURIDICE, IN CEL MULT 10 ZILE DE LA SESIZARE.
            EXCLUDEREA TEMPORARA DE LA LUCRARILE CONSILIULUI SI ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE NU POATE DEPASI DOUA SEDINTE CONSECUTIVE.
            EXCLUDEREA DE LA LUCRARILE CONSILIULUI SI ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE ARE DREPT CONSECINTA NEACORDAREA INDEMNIZATIEI DE SEDINTA PE PERIOADA RESPECTIVA.
            IN CAZ DE OPUNERE, INTERZICEREA PARTICIPARII LA SEDINTE SE EXECUTA CU AJUTORUL FORTEI PUBLICE PUSE LA DISPOZITIE PRESEDINTELUI.
            SANCTIUNILE PREVAZUTE LA ART. 66 LIT. E) SI F) SE APLICA PRIN HOTARARE ADOPTATA DE CONSILIU CU VOTUL A CEL PUTIN DOUA TREIMI DIN NUMARUL CONSILIERILOR IN FUNCTIE.
            PE PERIOADA APLICARII SANCTIUNII, CONSILIERII IN CAUZA SUNT SCOSI DIN CVORUMUL DE LUCRU.


ART. 70 - PENTRU MENTINEREA ORDINII IN SEDINTELE COMISIILOR DE SPECIALITATE, PRESEDINTII ACESTORA AU ACELEASI DREPTURI CA SI PRESEDINTELE DE SEDINTA. ACESTIA POT APLICA SANCTIUNILE PREVAZUTE LA ART. 66 LIT. A)-D).”


CAPITOLUL VI - DISPOZITII FINALE (<< inapoi)

ART. 71 - ALESII LOCALI SUNT OBLIGATI SA ISI FACA PUBLICE INTERESELE PERSONALE PRINTR-O DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE, DEPUSA IN DUBLU EXEMPLAR LA SECRETARUL MUNICIPIULUI. UN EXEMPLAR AL DECLARATIEI PRIVIND INTERESELE PERSONALE SE PASTREAZA DE CATRE SECRETAR INTR-UN DOSAR SPECIAL, DENUMIT REGISTRU DE INTERESE. 
               AL DOILEA EXEMPLAR AL DECLARATIEI DE INTERESE SE TRANSMITE LA SECRETARUL GENERAL AL PREFECTURII, CARE LE VA PASTRA INTR-UN DOSAR SPECIAL, DENUMIT REGISTRU GENERAL DE INTERESE.
               REGISTRUL DE INTERESE ARE CARACTER PUBLIC, PUTAND FI CONSULTAT DE CATRE ORICE PERSOANA, IN CONDITIILE PREVAZUTE DE LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC.

ART. 72 - ALESII LOCALI AU UN INTERES PERSONAL INTR-O ANUMITA PROBLEMA, DACA AU POSIBILITATEA SA ANTICIPEZE CA O DECIZIE A AUTORITATII PUBLICE DIN CARE FAC PARTE AR PUTEA PREZENTA UN BENEFICIU SAU UN DEZAVANTAJ PENTRU SINE SAU PENTRU:
    A) SOT, SOTIE, RUDE SAU AFINI PANA LA GRADUL AL DOILEA INCLUSIV;
    B) ORICE PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA CU CARE AU O RELATIE DE ANGAJAMENT, INDIFERENT DE NATURA ACESTUIA;
    C) O SOCIETATE COMERCIALA LA CARE DETIN CALITATEA DE ASOCIAT UNIC, FUNCTIA DE ADMINISTRATOR SAU DE LA CARE OBTIN VENITURI;
    D) O ALTA AUTORITATE DIN CARE FAC PARTE;
    E) ORICE PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA, ALTA DECAT AUTORITATEA DIN CARE FAC PARTE, CARE A FACUT O PLATA CATRE ACESTIA SAU A EFECTUAT ORICE FEL DE CHELTUIELI ALE ACESTORA;
    F) O ASOCIATIE SAU FUNDATIE DIN CARE FAC PARTE.

ART. 73 - IN DECLARATIA PRIVIND INTERESELE PERSONALE, ALESII LOCALI VOR SPECIFICA:
    A) FUNCTIILE DETINUTE IN CADRUL SOCIETATILOR COMERCIALE, AUTORITATILOR SI INSTITUTIILOR PUBLICE, ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR;
    B) VENITURILE OBTINUTE DIN COLABORAREA CU ORICE PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA SI NATURA COLABORARII RESPECTIVE;
    C) PARTICIPAREA LA CAPITALUL SOCIETATILOR COMERCIALE, DACA ACEASTA DEPASESTE 5% DIN CAPITALUL SOCIETATII;
    D) PARTICIPAREA LA CAPITALUL SOCIETATILOR COMERCIALE, DACA ACEASTA NU DEPASESTE 5% DIN CAPITALUL SOCIETATII, DAR DEPASESTE VALOAREA DE 100.000.000 LEI;
    E) ASOCIATIILE SI FUNDATIILE AI CAROR MEMBRI SUNT;
    F) BUNURILE IMOBILE DETINUTE IN PROPRIETATE SAU IN CONCESIUNE;
    G) FUNCTIILE DETINUTE IN CADRUL SOCIETATILOR COMERCIALE, AUTORITATILOR SAU INSTITUTIILOR PUBLICE DE CATRE SOT/SOTIE;
    H) BUNURILE IMOBILE DETINUTE IN PROPRIETATE SAU IN CONCESIUNE DE CATRE SOT/SOTIE SI COPII MINORI;
    I) LISTA PROPRIETATILOR DETINUTE PE RAZA UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN ALE CAROR AUTORITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE FAC PARTE;
    J) CADOURILE SI ORICE BENEFICII MATERIALE SAU AVANTAJE FACUTE DE ORICE PERSOANA FIZICA ORI JURIDICA, LEGATE SAU DECURGAND DIN FUNCTIA DETINUTA IN CADRUL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE; ORICE CADOU SAU DONATIE PRIMITA DE ALESII LOCALI INTR-O OCAZIE PUBLICA SAU FESTIVA DEVIN PROPRIETATEA ACELEI INSTITUTII ORI AUTORITATI;
    K) ORICE ALTE INTERESE, STABILITE PRIN HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL, IN CAZUL PRIMARILOR, VICEPRIMARILOR SI CONSILIERILOR LOCALI.
         CONSILIERII LOCALI NU POT LUA PARTE LA DELIBERAREA SI ADOPTAREA DE HOTARARI DACA AU UN INTERES PERSONAL IN PROBLEMA SUPUSA DEZBATERII.

ART. 74 - ALESII LOCALI AU OBLIGATIA SA REACTUALIZEZE DECLARATIA PRIVIND INTERESELE PERSONALE LA INCEPUTUL FIECARUI AN, DAR NU MAI TARZIU DE 1 FEBRUARIE, DACA AU INTERVENIT MODIFICARI SEMNIFICATIVE FATA DE DECLARATIA ANTERIOARA.
            SECRETARUL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE VA TRANSMITE SECRETARULUI GENERAL AL PREFECTURII, PANA LA DATA DE 1 MARTIE A FIECARUI AN, UN EXEMPLAR AL DECLARATIILOR REACTUALIZATE.

ART. 75 - HOTARARILE ADOPTATE CU NERESPECTAREA DISPOZITIILOR ART. 73 ALIN. ULTIM SUNT NULE DE DREPT, POTRIVIT DISPOZITIILOR ART. 47 ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 215/2001, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE.

ART. 76  -  DECLARATIA PRIVIND INTERESELE PERSONALE SE DEPUNE DE CATRE CONSILIERII LOCALI IN TERMEN DE 15 ZILE DE LA DATA DECLARARII CONSILIULUI CA LEGAL CONSTITUIT. NERESPECTAREA ACESTUI TERMEN ATRAGE SUSPENDAREA DE DREPT A MANDATULUI, PANA LA DEPUNEREA DECLARATIEI.
            REFUZUL DEPUNERII DECLARATIEI PRIVIND INTERESELE PERSONALE ATRAGE INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI.
            SUSPENDAREA SAU INCETAREA MANDATULUI SE CONSTATA PRIN HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL, RESPECTIV JUDETEAN.
            CADOURILE SI ORICE BENEFICII MATERIALE NEDECLARATE POTRIVIT PREVEDERILOR ART. 73 LIT. J) SUNT SUPUSE CONFISCARII.
            FAPTA ALESILOR LOCALI DE A FACE DECLARATII PRIVIND INTERESELE PERSONALE, CARE NU CORESPUND ADEVARULUI, CONSTITUIE INFRACTIUNEA DE FALS IN DECLARATII SI SE PEDEPSESTE POTRIVIT CODULUI PENAL.”

ART. 77 - DISPOZITIILE PREZENTULUI REGULAMENT POT FI MODIFICATE POTRIVIT PROCEDURII DE ELABORARE SI ADOPTARE A HOTARARILOR PREVAZUTE IN LEGEA NR. 215/2001 PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA.
ADOPTAREA SI MODIFICAREA REGULAMENTULUI SE FACE CU VOTUL A DOUA TREIMI DIN MEMBRII CONSILIULUI LOCAL.

ART. 78 - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA NU VA ADMITE RAPORTURI DE SUBORDONARE PE VERTICALA, CUNOSCUTE FIIND PRINCIPIILE AUTONOMIEI LOCALE, DESCENTRALIZARII SERVICIILOR PUBLICE LOCALE SI CONSULTARII CETATENILOR IN PROBLEME LOCALE DE INTERES DEOSEBIT, CONSFINTITE DE PREVEDERILE LEGII NR. 215/2001

ART. 79 - PREZENTUL REGULAMENT RAMANE IN VIGOARE SI DUPA DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN ACTUALA COMPUNERE, SUB REZERVA MODIFICARII LUI DE CATRE VIITORUL CONSILIU MUNICIPAL CE VA FI ALES.

ART. 80 - REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, PRIN SECRETARIATUL COMISIILOR CONSILIULUI LOCAL VA FI COMUNICAT FIECARUI CONSILIER SI TUTUROR FACTORILOR INTERESATI.


ANEXA LA REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA (<< inapoi)

 

COMISIA NR. 1 - COMISIA DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANTE SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, CU URMATOARELE ATRIBUTII: (<< inapoi)

a) AVIZEAZA STUDII, PROGNOZE ORIENTATIVE SI PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALE, IN COLABORARE PERMANENTA CU COMISIA NR. 2 SI ORI DE CATE ORI INTERVIN STUDII SI PROGRAME SPECIFICE ALTOR DOMENII, SE VA SOLICITA SI IMPLICAREA COMISIEI DE SPECIALITATE IN DOMENIU;
REALIZEAZA STUDII SI AVIZEAZA DIN PUNCT DE VEDERE AL EFICIENTEI ECONOMICE ORICE PROPUNERE CU PRIVIRE LA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, IN VEDEREA ORGANIZARII SI ASIGURARII UNOR STRATEGII DE PERSPECTIVA CARE SA ASIGURE DEZVOLTAREA ACESTUIA, AVANDU-SE IN VEDERE SPECIFICUL SI TRADITIA LOCALITATII;
b) ANALIZEAZA SI AVIZEAZA BUGETUL LOCAL IN STRUCTURA PRIVIND FORMAREA, ADMINISTRAREA, INTREBUINTAREA S EXECUTAREA ACESTUIA, AVIZEAZA EVENTUALELE VIRARI DE CREDITE SI MODUL DE UTILIZARE A REZERVEI BUGETARE, PRECUM SI IMPRUMUTURILE.
DUPA DEFINITIVARE, ODATA AVIZAT, SUPUNE BUGETUL LOCAL SPRE APROBARE PLENULUI CONSILIULUI LOCAL;
c)AVIZEAZA STATUTUL PERSONALULUI, ORGANIGRAMELE SI NUMARUL DE PERSONAL, LA PROPUNEREA PRIMARULUI;
d) AVIZEAZA SI POATE PROPUNE IMPOZITE SI TAXE LOCALE, PRECUM SI TAXE SPECIALE PE TIMP LIMITAT, IN CONDITIILE LEGII;
e) PARTICIPA LA DEZBATERI COMUNE, LA SOLICITAREA COMISIILOR PE DOMENII, ATUNCI CAND SE FAC EVENTUALE PROPUNERI PRIVIND INFIINTAREA DE INSTITUTII SI AGENTI ECONOMICI DE INTERES LOCAL, CONCESIONARI SAU INCHIRIERI DE SERVICII PUBLICE, PARTICIPARI LA SOCIETATI COMERCIALE, LOCATIILE DE ACTIVITATI SAU SERVICII ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE, COLABORAREA SI INTERDEPENDENTA CU COMISIILE 2, 3, 5 IN ACESTE DIRECTII FIIND INEVITABILA, URMAND CA ACTIUNILE SA FIE AVIZATE DUPA CAZ;
f) PROPUNE, ANALIZEAZA SI AVIZEAZA NORME ORIENTATIVE PENTRU REGIILE AUTONOME SAU SOCIETATILE COMERCIALE PE CARE LE INFIINTEAZA CONSILIUL LOCAL;
g) INTOCMESTE STUDII CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA SERVICIILOR PUBLICE IN CONDITII DE OPERATIVITATE SI EFICIENTA SI RASPUNDE IN ACEST SENS EVENTUALELOR SOLICITARI ALE CELORLALTE COMISII PE DOMENII DE SPECIALITATE, AVIZANDU-LE, DUPA CAZ, PROPUNERILE, IN CADRUL COLABORARII CU COMISIILE 3 SI 5;
h) ANALIZEAZA SI AVIZEAZA, DUPA CAZ, IN COLABORARE CU COMISIILE PE DOMENII DE SPECIALITATE 2, 3, 4 SI 5, PROPUNERILE PRIVIND ASOCIEREA CU ALTE CONSILII LOCALE, PRECUM SI CU AGENTI ECONOMICI DIN TARA SI DIN STRAINATATE, IN SCOPUL REALIZARII SI EXPLOATARII UNOR LUCRARI DE INTERES COMUN (OBLIGATORII FIIN DEZBATERILE INITIATE DE COMISIA CARE REALIZEAZA PROPUNEREA);
i) COMISIA EXERCITA SI ALTE ATRIBUTIUNI STABILITE DE LEGE SI DE CONSILIUL LOCAL.

 

COMISIA NR. 2 - COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE, PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA, CU URMATOARELE ATRIBUTII: (<< inapoi)

a) INTOCMESTE SI AVIZEAZA STUDII SI PROGRAME DE DEZVOLTARE URBANISTICA SI ORI DE CATE ORI INTERVIN STUDII SI PROGRAME SPECIFICE ALTOR DOMENII, SOLICITA SI IMPLICAREA COMISIEI DE SPECIALITATE IN DOMENIU;
b) PARTICIPA LA DEZBATERI COMUNE, LA SOLICITAREA COMISIILOR PE DOMENII DE SPECIALITATE NR. 1,3,5, CU PRIVIRE LA INFIINTAREA DE INSTITUTII SI AGENTI ECONOMICI DE INTERES LOCAL, CONCESIONARI SAU INCHIRIERI DE SERVICII PUBLICE, PARTICIPARI LA SOCIETATI COMERCIALE, LOCATII DE ACTIVITATE SAU SERVICII ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE, AVIZANDU-LE DUPA CAZ;
c) REALIZEAZA STUDII SI PROGRAME CARE SA ASIGURE BUNA FUNCTIONARE A SERVICIILOR DE GOSPODARIE COMUNALA, TRANSPORT LOCAL SI RETELE EDILITARE. ACTIUNEA ESTE COMUNA COMISIILOR 1, 2 SI 3, FIIND VORBA DE ACTIVITATI SPECIFICE DE URBANISM SI SERVICII PUBLICE;
d) INITIAZA SI ASIGURA REALIZAREA PROGRAMELOR DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA A LOCALITATII, PRECUM SI DE AMENAJARE A TERITORIULUI CU RESPECTAREA TRADITIEI LOCALE SI A PREVEDERILOR LEGALE, DE REALIZARE A LUCRARILOR PUBLICE CU PARTICIPAREA, EVENTUAL, A COMISIILOR PE DOMENII DE SPECIALITATE IMPLICATE; ATUNCI CAND ESTE VORBA DE REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, PROTECTIA SI CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA, A PARCURILOR SI REZERVATIILOR NATURALE, SE VA SOLICITA PARTICIPAREA COMISIEI NR. 4;
e) COMISIA EXERCITA SI ALTE ATRIBUTII STABILITE DE LEGE SAU CONSILIUL LOCAL.

 

COMISIA NR. 3 - COMISIA PENTRU SERVICII PUBLICE, COMERT, TURISM SI AGREMENT, CU URMATOARELE ATRIBUTII: (<< inapoi)

a) INITIAZA SI AVIZEAZA STUDII SI PROGRAME IN VEDEREA DEZVOLTARII ACTIVITATILOR REGIILOR AUTONOME INFIINTATE SI SOCIETATILOR COMERCIALE DE INTERES LOCAL, A CRESTERII OPERATIVITATII SI EFICIENTEI ACESTORA, A IMPLICARII LOR IN ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, CU SOLICITAREA COLABORARII COMISIEI NR. 5;
b) INITIAZA PROPUNERI PRIVIND INFIINTAREA DE INSTITUTII SI AGENTI ECONOMICI DE INTERES LOCAL; INITIAZA SAU PARTICIPA LA INITIERI DE DOCUMENTATII SAU PROPUNERI IN COLABORARE CU ALTE COMISII PE DOMENII DE SPECIALITATE, PENTRU CONCESIONARI SAU INCHIRIERI DE SERVICII PUBLICE, PARTICIPARI LA SOCIETATI COMERCIALE, LOCATII DE ACTIVITATI SAU SERVICII ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE, COLABORAND IN ACEASTA DIRECTIE NEMIJLOCIT CU COMISIILE NR. 1 SI 5;
c) URMARESTE SI CONTROLEAZA ACTIVITATEA SOCIETATILOR COMERCIALE DE INTERES LOCAL, PE PERIOADA EXISTENTEI LOR, PRIMIND TRIMESTRIAL RAPOARTELE ACESTORA DESPRE CARE INFORMEAZA PLENUL CONSILIULUI LOCAL, ACTIUNE COMUNA NECONDITIONAT CU COMISIA NR. 5;
d) IN COLABORARE CU COMISIILE PE DOMENII DE ACTIVITATE NR. 1 - 5, INITIAZA NORME ORIENTATIVE PENTRU REGIILE AUTONOME SAU SOCIETATILE COMERCIALE PE CARE LE INFIINTEAZA;
e) AVIZEAZA ASUPRA PROPUNERILOR PRIVIND NUMIREA SI ELIBERAREA DIN FUNCTII A CONDUCATORILOR REGIILOR AUTONOME SI SOCIETATILOR COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT DE INTERES LOCAL;
f) REALIZEAZA STUDII SI PROGRAME, IN COLABORARE CU COMISIA NR. 2, PENTRU BUNA FUNCTIONARE A SERVICIILOR DE GOSPODARIE COMUNALA, TRANSPORT LOCAL SI RETELE EDILITARE;
g) INITIAZA SI AVIZEAZA STUDII SI PROGRAME PRIVIND ORGANIZAREA SERVICIILOR PUBLICE IN CONDITII DE OPERATIVITATE SI EFICIENTA, IN COLABORARE CU COMISIA NR. 1;
h) INITIAZA PROPUNERI MOTIVATE CARE SA ASIGURE LIBERTATEA COMERTULUI SI A CONCURENTEI LOIALE SI SA INCURAJEZE LIBERA INITIATIVA, ORI DE CATE ORI SE IMPUNE, IN CONDITIILE LEGII;
i) INITIAZA PROPUNERI MOTIVATE PRIVIND ORGANIZAREA DE TARGURI, PIETE, OBOARE, LOCURI SI PARCURI DE DISTRACTII, CU ASIGURAREA BUNEI FUNCTIONARI A ACESTORA;
j) ANALIZEAZA, AVIZEAZA SI INITIAZA, DUPA CAZ, IN COLABORARE CU COMISIILE 1 SI 5, PROPUNERILE PRIVIND ASOCIEREA CU ALTE CONSILII LOCALE, PRECUM SI COLABORAREA CU AGENTI ECONOMICI DIN TARA SI DIN STRAINATATE, IN SCOPUL REALIZARII SI EXPLOATARII UNOR LUCRARI DE INTERES COMUN;
k) INITIAZA PROPUNERI PENTRU CREAREA CONDITIILOR NECESARE PETRECERII TIMPULUI LIBER AL CETATENILOR SI ASIGURA DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE TURISM SI AGREMENT PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA;
l) COMISIA EXERCITA SI ALTE ATRIBUTII STABILITE DE LEGE SAU CONSILIUL LOCAL.

 

COMISIA NR. 4 - COMISIA PENTRU ACTIVITATI STIINTIFICE, INVATAMANT, SANATATE, CULTURA, SPORT, CULTE SI PROTECTIE SOCIALA, CU URMATOARELE ATRIBUTII: (<< inapoi)

a) INITIAZA STUDII, PROGNOZE ORIENTATIVE SI PROGRAME PRIVIND ASIGURAREA CONDITIILOR NECESARE BUNEI FUNCTIONARI A INSTITUTIILOR LOCALE DE INVATAMANT, SANITARE, DE CULTURA SI DE TINERET, DE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL;
b) INITIAZA PROPUNERI MOTIVATE DE INFIINTARE A UNOR INSTITUTII DE BINEFACERE DE INTERES LOCAL SI INSTITUE NORME DE FUNCTIONARE A ACESTORA;
c) ANALIZEAZA SI DUPA CAZ, INITIAZA, PROPUNE SI IA MASURI IN VEDEREA REALIZARII PROTECTIEI SOCIALE, PE BAZA MOTIVATIILOR REZULTATE DIN LEGISLATIA IN VIGOARE;
d) AVIZEAZA PROIECTELE DE HOTARARI CU INCIDENTA ASUPRA ATRIBUTIILOR SPECIFICE ALE COMISIEI;
e) INITIAZA PROPUNERI PENTRU CREAREA CONDITIILOR NECESARE PETRECERII TIMPULUI LIBER AL CETATENILOR SI ASIGURA DESFASURAREA ACTIVITATILOR SPORTIVE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA;
f) URMARESTE EXECUTIA BUGETARA PE DOMENIILE EI DE ACTIVITATE, IN COLABORARE CU COMISIA NR. 1
g) SOLUTIONEAZA IMPREUNA CU COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE CERERILE SI SESIZARILE CETATENILOR PE PROBLEMATICA SPECIFICA COMISIEI;
h) COMISIA EXERCITA SI ALTE ATRIBUTII STABILITE DE LEGE SAU CONSILIU LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA;

 

COMISIA NR. 5 - COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR SI A LIBERTATILOR
CETATEANULUI
, CU URMATOARELE ATRIBUTII: (<< inapoi)

a) INITIAZA SI INTOCMESTE REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE AL CONSILIULUI, PE BAZA STATUTULUI SI REGULAMENTULUI - CADRU ORIENTATIV ELABORAT DE GUVERN, MODIFICAREA, AMENDAREA SAU COMPLETAREA ACESTORA ATUNCI CAND SE IMPUNE, INFUNCTIE DE CONDITIILE LOCALE;
b) AVIZEAZA STATUTUL PERSONALULUI, ORGANIGRAMELE SI NUMARUL DE PERSONAL, LA PROPUNEREA PRIMARULUI;
c) AVIZEAZA, DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC TOATE PROIECTELE DE HOTARARI SI INITIAZA DE COMUN ACORD CU COMISIILE 1 SI 3 PROPUNERI PRIVIND INFIINTAREA DE INSTITUTII SI AGENTI ECONOMICI DE INTERES LOCAL; AVIZEAZA ASUPRA CONCESIONARII SAU INCHIRIERII DE SERVICII PUBLICE, PARTICIPARII LA SOCIETATI COMERCIALE, LOCATII DE ACTIVITATI SAU SERVICII ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE;
d) AVIZEAZA ASUPRA PROPUNERILOR PRIVIND NUMIREA SI ELIBERAREA DIN FUNCTII A CONDUCATORILOR REGIILOR AUTONOME SI SOCIETATILOR COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT DE INTERES LOCAL;
e) URMARESTE SI CONTROLEAZA ACTIVITATEA SOCIETATILOR COMERCIALE DE INTERES LOCAL IN COLABORARE CU COMISIA NR. 3, PE PERIOADA EXISTENTEI LOR, PRIMIND TRIMESTRIAL RAPOARTELE ACESTORA DESPRE CARE INFORMEAZA PLENUL CONSILIULUI LOCAL;
f) AVIZEAZA NORMELE ORIENTATIVE PENTRU REGIILE AUTONOME SI SOCIETATILE COMERCIALE INFIINTATE DE CONSILIUL LOCAL, INITIATE DE COMISIILE 1 SI 3;
g) URMARESTE ACTIVITATEA ORGANELOR DE APARARE A ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR SI LIBERTATILOR FUNDAMENTALE ALE CETATENILOR DIN MUNICIPIU;
h) INITIAZA PROPUNERI IN VEDEREA CONFERIRII PERSOANELOR FIZICE ROMANE SAU STRAINE, CU MERITE DEOSEBITE, TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI;
i)ANALIZEAZA SI AVIZEAZA, DUPA CAZ, IN COLABORARE CU COMISIILE PE DOMENII DE SPECIALITATE, PROGRAMELE PRIVIND ASOCIEREA CU ALTE CONSILII LOCALE, PRECUM SI CU AGENTI ECONOMICI DIN TARA SI DIN STRAINATATE, IN BAZA REALIZARII SI EXPLORARII UNOR LUCRARI DE INTERES COMUN;
j) ANALIZEAZA SI AVIZEAZA POSIBILITATILE DE LEGATURI DE COLABORARE, COOPERARE SI INFRATIRE CU LOCALITATI DIN STRAINATATE;
k) URMARESTE ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI JURIDIC IN CEEA CE PRIVESTE REPREZENTAREA CONSILIULUI LOCAL IN INSTANTELE DE JUDECATA SI IN RELATIILE CU TERTII;
l) COMISIA EXERCITA SI ALTE ATRIBUTII STABILITE DE LEGE

 

 

  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului consultativ pe probleme de tineret - click pentru vizualizare ***
  • O noua sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Constanta - click pentru a descarca convocatorul ***
  • Comunicat de presa ***
  • Informare publica
    ***
  • Informare publica ***
    
Descrierea site-ului Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 24/01/2009
nr. vizite: 63197
Copyright © Primaria Municipiului Constanta
vineri, 29 iulie 2016