Primaria Municipiului Constanta
bd. Tomis nr.51, cod 900725
telefon: 0241488100, fax: 0241488195, 0241488101 , email: primarie@primaria-constanta.ro
Acasa Harta orasului Video Constanta Video Mamaia Album foto Persoane de contact
cautare avansata...

 
ACTELE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE

Persoanele care NU se încadrează în criteriile OUG. 70/2011 (cu modificările şi completările ulterioare) privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, dar respectă hotărârile Consililui Local Municipal Constanţa privind acordarea de ajutoare de încalzire numai de la bugetul local şi primesc 25% subvenţie, NU TREBUIE SĂ DEPUNĂ DOCUMENTELE SUPLIMENTARE cerute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministru Mariana Câmpeanu, ci aceleaşi documente ca şi iarna trecută (formularul de cerere şi copie după actele de identitate).


Persoanele care se încadrează în criteriile OUG. 70/2011 (cu modificările şi completările ulterioare) privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, spre deosebire de sezonul rece trecut, pentru a putea beneficia de ajutorul pentru incalzire in iarna 2013 – 2014, este obligatoriu, conform noilor acte normative emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (ministru Mariana Campeanu), sa depuna, pe langa formularul de cerere, urmatoarele acte doveditoare:

A. Acte doveditoare privind locuinta pentru care se solicita ajutorul pentru incalzire:
Dovada privind modalitatea in care solicitantii de ajutor de incalzire locuiesc la adresa mentionata in formularul de cerere se face, dupa caz, cu unul din urmatoarele documente doveditoare (in copie):
- contract de vânzare-cumpărare sau contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie sau contract de închiriere (inregistrat la administratia financiara) sau certificat de moştenitor sau contract de comodat sau contract de concesiune sau împuternicirea notarială dată de proprietarul locuinţei pentru membrii săi de familie care locuiesc în locuinţa sa (imputernicirea notariala trebuie insotita de copie dupa actul casei din care sa reiasa ca proprietarul acesteia este cel care a acordat imputernicirea).
- toate contractele, de orice tip, trebuie sa fie valabile


B. Acte doveditoare privind componenta familiei
Pentru fiecare din membrii familiei mentionati in formularul de cerere se vor depune urmatoarele documente (in copie):
- buletin de identitate sau carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele cu varsta peste 14 ani; este obligatoriu ca toate persoanele mentionate in formularul de cerere sa aiba inscrisa in actele de identitate adresa la care solicita ajutorul pentru incalzire (mutatia sau viza de resedinta)
- certificate de naştere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani.
Nota: actele de identitate trebuie sa fie valabile

C. Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei
Se vor atasa actele doveditoare mentionate in coloana “acte doveditoare” de la cap. 5 din formularul de cerere, pentru toate persoanele mentionate in cerere care realizeaza categoriile respective de venituri, respectiv:
- pentru categoriile de venituri de la codurile 4, 5, 6, 7, 43, 45, 81, 82, 83 se vor depune adeverinte eliberate de angajator pentru fiecare persoana trecuta in formularul de cerere care realizeaza categoria respectiva de venit;
- pentru categoriile de venituri de la codurile 9, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 71, 72, 76 se vor depune copie dupa mandat postal/extras de cont/decizie pentru fiecare persoana trecuta in formularul de cerere care realizeaza categoria respectiva de venit
- pentru categoriile de venituri de la codurile 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 se vor depune adeverinte eliberate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta (sediul de pe str. Tulcei nr. 4, program de primit cereri zilnic intre orele 8:30 – 15:30, de luni pana vineri) pentru fiecare persoana trecuta in formularul de cerere care realizeaza categoria respectiva de venit
- pentru categoriile de venituri de la codul 70 se vor depune copii dupa contractele de munca;
- pentru categoriile de venituri de la codul 73 se vor depune copii dupa hotararea judecatoreasca;
- pentru categoriile de venituri de la codurile 74, 75 se vor depune adeverinte eliberate de institutia de invatamant;
- pentru categoriile de venituri de la codurile 77, 78, 79, 80 se vor depune adeverinte eliberate de institutiile competente;


D. Alte acte doveditoare
- copie dupa cartea de identitate sau talonul autoturismului/autoturismelor (din care sa reiasa anul de fabricatie), aflate in stare de functionare, detinute de toti membrii familiei mentionati in formularul de cerere;
- copie dupa actul de proprietate al bunurilor detinute de toate persoanele mentionate in formularul de cerere, bunuri care sunt specificate la cap. 5 – bunuri imobile, bunuri mobile aflate in stare de functionare;
- adeverinţă eliberată de primăria de domiciliu care să ateste faptul că nu beneficiază de ajutor de încălzire, pentru situaţia în care domiciliul din actul de identitate este în altă unitate administrativ-teritorială (nu este in municipiul Constanta);
- copie dupa ultima factură de plată pentru abonaţii individuali RADET, CONGAZ sau ENEL, in functie de modalitatea de incalzire (titularul din cererea pentru ajutor de incalzire trebuie sa fie si titularul de contract individual cu furnizorul).

Toate actele doveditoare, impreuna cu formularul de cerere, se vor introduce intr-un dosar cu sina. Se completeaza obligatoriu pe ultima pagina din formularul de cerere, care sunt actele care au fost depuse la dosar.


ATENTIE!!!
- se declara si se iau in calcul toate veniturile nete ale tuturor membrilor de familie mentionati in formularul de cerere, realizate de acestia in luna anterioara depunerii cererii;
- in situatia in care veniturile realizate de membrii familiei mentionati in formularul de cerere sau de persoana singura sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculeaza media lunara a acestora in raport cu perioada pentru care au fost acordate;
- orice venit obţinut se va menţiona în cerere atat in dreptul fiecarei persoane cat si la cap. 5 in dreptul codului corepunzător (cumulat pe cod, dupa caz) şi va fi însoţit de actul/actele doveditoare menţionate in coloana “acte doveditoare”;
- singurele venituri care nu se iau în calcul sunt: ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, bursele de studiu, sociale şi sprijinul financiar “Bani de liceu”;
- persoanele care beneficiaza de pensii trebuie sa declare toate tipurile de pensii pe care le primesc; nu se solicita adeverinte de la Casa Judeteana de Pensii;
- persoanele care beneficiaza de ajutor de somaj trebuie sa declare cuantumul ajutorului incasat in luna anterioara depunerii cererii, si trebuie sa depuna un nou formular de cerere actualizat in momentul in care inceteaza dreptul la ajutorul de somaj; nu se solicita adeverinte de la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de munca;
- veniturile obtinute din strainatate se declara la codul de venit 70 de la cap. 5 din formularul de cerere, atasandu-se copie dupa contractul de munca;
- pentru solicitantii care se incalzesc cu energie electrica sau gaze naturale, titularul cererii de ajutor de incalzire este obligatoriu sa fie si titular de contract cu ENEL, respectiv CONGAZ;
- pentru solicitantii care se incalzesc cu energie termica furnizata in sistem centralizat, si au contracte individuale incheiate cu RADET (nu prin asociatiile de locatari/proprietari), titularul cererii de ajutor de incalzire este obligatoriu sa fie si titular de contract individual cu RADET;
- se iau in calcul si se bifeaza in formularul de cerere la “Clădiri sau spaţii locative, altele decat locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti” inclusiv cotele indivize (procente), indiferent de marimea acestora


MENTIUNI FOARTE IMPORTANTE
- se vor respinge cererile care nu sunt completate corect, lizibil, care nu sunt semnate si pe care nu a fost trecuta data completarii, la care nu s-au atasat toate actele necesare solicitate, sau la care difera veniturile declarate in cerere cu veniturile care reies din actele doveditoare;
- in urma verificarii cu baza de date de la Casa Judeteana de Pensii, se vor respinge cererile in care nu au fost mentionate toate tipurile de pensii, la codul de venit corespunzator;
- in urma verificarii cu baza de date de la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, se vor respinge cererile in care nu au fost trecut ajutorul de somaj, la codul de venit corespunzator;
- in urma verificarii cu baza de date de la Evidenta Populatiei se vor respinge cererile in care au fost mentionate persoane decedate sau se vor inceta drepturile la ajutor de incalzire in situatia in care nu a fost anuntat decesul unei persoane in termen de 5 zile de la data evenimentului;
- orice modificare atat in componenta familiei, cat si in veniturile acesteia sau in bunurile detinute, se declara in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data producerii modificarii, prin completarea unui nou formular de cerere, la care se anexeaza doar actele care dovedesc modificarea

    
Descrierea site-ului Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 01/12/2013
nr. vizite: 237421
Copyright © Primaria Municipiului Constanta
marţi, 21 octombrie 2014