Primaria Municipiului Constanta
bd. Tomis nr.51, cod 900725
telefon: 0241488100, fax: 0241488195, 0241488101 , email: primarie@primaria-constanta.ro
Acasa Harta orasului Video Constanta Video Mamaia Album foto Persoane de contact
cautare avansata...

click aici pentru a descarca toate detaliile necesare - explicatii amanuntite


Termene de depunere a cererilor:
Pentru abonatii RADET, CONGAZ, precum si persoanele care se incalzesc cu lemne de foc:
- pana pe data de 20 a fiecarei luni pentru a putea fi luati in evidenta cu luna respectiva; pentru luna noiembrie cererile se depun incepand cu luna octombrie si pana pe 20 noiembrie.
Cererile depuse dupa termenul mentionat vor fi luate in evidenta incepand cu luna imediat urmatoare.

Pentru persoanele care se incalzesc cu butelii GPL pentru sobe sau centrale cu functionare GPL sau se incalzesc cu  energia electrica (dispozitive de incalzire autorizate pe energie electrica sau centrala termica cu functionare electrica trifazata)
Cererile pentru acordarea de ajutoare pentru incalzire pe perioada sezonului rece pentru familiile care se incalzesc cu butelii GPL pentru sobe sau centrale cu functionare GPL se depun pana cel tarziu la data de 20 ale fiecarei luni, incepand cu luna octombrie (pentru a beneficia incepand cu luna noiembrie) si pana cel tarziu in luna februarie (pentru a beneficia pentru luna martie)1. Transele de venit pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat/individual

Pentru cei care se incadreaza in prevederile O.U.G 70/2011, in sensul ca nu detin nici unul din bunurile care duc la excluderea ajutorului pentru incalzirea locuintei (vezi in josul paginii)  – acestia vor completa formularul de cerere cu antetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Familii - În functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, si in situatia in care solicitantii nu detin nici unul din bunurile mentionate in lista bunurilor care duc la excluderea ajutorului pentru incalzirea locuintei mentionata mai jos, compensarea procentuala se acorda dupa cum urmeaza:

 transa de venit mediu
 pe membru de familie
 procent compensare
guvern
 procent compensare
primarie
 0 - 155  90 %  5,5 %
 155,1 - 210  80 %  11 %
 210,1 - 260  70 %  17 %
 260,1 - 310  60 %  22 %
 310,1 - 355  50 %  28 %
 355,1 - 425  40 %  33,5 %
 425,1 - 480  30 %  39 %
 480,1 - 540  20 %  44,5 %
 540,1 - 615  10 %  50 %
 615,1 - 786  5 %  53 %
 786,1 - 840  0 %  50 %
 840,1 - 900  0 %  45 %
 900,1 - 1100  0 %  40 %
 1100,1 - 1300  0%  35% 
 1300,1 - 1400  0%  30%
 1400,1 - 1500  0%  25%

Pentru familiile care se incadreaza in transa de venit 0 - 155, beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul de compensare este de 100% de la guvern si 0% de la primarie.

Persoane singure - În functie de veniturile nete lunare ale persoanei singure, si in situatia in care solicitantii nu detin nici unul din bunurile mentionate in lista bunurilor care duc la excluderea ajutorului pentru incalzirea locuintei mentionata mai jos, compensarea procentuala se acorda dupa cum urmeaza:

 transa de venit  procent compensare
guvern
 procent compensare
primarie
 0 - 155  100 %  0 %
 155,1 - 210  90 %  5,5 %
 210,1 - 260  80 %  11 %
 260,1 - 310  70 %  17 %
 310,1 - 355  60 %  22 %
 355,1 - 425  50 %  28 %
 425,1 - 480  40 %  33,5 %
 480,1 - 540  30 %  39 %
 540,1 - 615  20 %  44,5 %
 615,1 - 786  15 %  47 %
 786,1 - 1082  10 %  50 %
 1082,1 - 1200  0 %  50 %
 1200,1 - 1400  0 %  45 %
 1400,1 - 1600  0%  40 %
 1600,1 - 1700  0%  30%
 1700,1 - 1800  0%  25%

Pentru cei care nu se incadreaza in prevederile O.U.G 70/2011, in sensul ca detin cel putin unul din bunurile care duc la excluderea ajutorului pentru incalzirea locuintei (vezi in josul paginii)
– acestia vor completa formularul de cerere cu antetul Primariei Constanta

Familiile care nu se incadreaza in prevederile O.U.G. 70/2011 (in sensul ca detin cel putin unul din bunurile care duc la excluderea ajutorului - vezi lista bunurilor de mai jos) si care au venitul net mediu pe membru de familie situat intre 0 si 1500 lei pot beneficia de ajutor de incalzire in cuantum de 25% din limita maxima de consum specificata de guvern (vezi tabelul cu consumuri maxime de mai jos).

Persoanele singure care nu se incadreaza in prevederile O.U.G. 70/2011 (in sensul ca detin cel putin unul din bunurile care duc la excluderea ajutorului - vezi lista bunurilor de mai jos) si care au venitul net lunar situat intre 0 si 1800 lei pot beneficia de ajutor de incalzire in cuantum de 25% din limita maxima de consum specificata de guvern (vezi tabelul cu consumuri maxime de mai jos).

Atentie! Nu pot beneficia de ajutor de încălzire de 25% familiile şi persoanele singure care deţin clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate (cu excepţia locuinţei de domiciliu) pe raza municipiului Constanţa.

Mentiuni foarte importante pentru toti abonatii RADET:
- Ajutorul pentru energia termica furnizata in sistem centralizat se acorda doar in limita unor consumuri maxime stabilite de guvern, in functie de luna si de numarul de camere, dupa cum urmeaza:

 Tip locuinta /
consum lunar maxim Gcal
 Ianuarie  Februarie  Martie  Noiembrie  Decembrie
 1 camera  0,82  0,68  0,61  0,67  0,74
 2 camere  1,22  1,06  0,95  1,07  1,22
 3 camere  1,59  1,39  1,24  1,39  1,58
 > 4 camere  2,21  1,86  1,73  1,94  2,21

Va atragem atentia asupra formulei de calcul a ajutorului la incalzire:
Valoare Ajutor = (procent ajutor Guvern + procent ajutor Primarie) * consum Gcal (vezi explicatiile de mai jos) * 341,91 / 100

Nota: In situatia in care consumul efectiv realizat la caldura este mai mic decat consumul maxim compensat (trecut in borderou), in formula de calcul de mai sus se trece consumul efectiv realizat; in situatia in care consumul efectiv realizat este mai mare sau egal cu consumul maxim compensat (din borderou), in formula de mai sus se trece consumul maxim compensat (din borderou).

Atentie! Ce veti consuma peste aceste limite maxime de consum, veti plati la pret nesubventionat!

- Ajutorul se acorda numai pentru energia termica consumata in scopul incalzirii locuintei si nu include energia termica consumata in scopul prepararii apei calde menajere.

Atentie! Apa calda nu este subventionata!

- Ajutorul se acorda doar pentru perioada sezonului rece – noiembrie – martie (dupa caz aprilie)
- Pretul local de facturare a energiei termice furnizata populatiei in sistem centralizat este de 341,91 lei/Gcal, inclusiv TVA

2. Transele de venit pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu gaze naturale 
De acest ajutor pot beneficia doar cei care se incadreaza in prevederile O.U.G 70/2011, in sensul ca nu detin nici unul din bunurile care duc la excluderea ajutorului pentru incalzirea locuintei (vezi in josul paginii) – acestia vor completa formularul de cerere cu antetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru încalzirea locuintei gaze naturale, beneficiaza de ajutor lunar pentru încalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, dupa cum urmeaza: 

 transa de venit mediu
 pe membru de familie
suma compensare
 0 - 155  262 lei
 155,1 - 210  162 lei
 210,1 - 260  137 lei
 260,1 - 310  112 lei
 310,1 - 355  87 lei
 355,1 - 425  62 lei
 425,1 - 480  44 lei
 480,1 - 540  31 lei
 540,1 - 615  19 lei

Ajutorul pentru gaze se acorda in cuantumurile specificate mai sus, dar nu mai mult decat contravaloarea cantitatii de gaze naturale consumate in perioada sezonului rece.

3. Transele de venit pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu lemne de foc 

Pentru cei care se incadreaza in prevederile O.U.G 70/2011, in sensul ca nu detin nici unul din bunurile care duc la excluderea ajutorului pentru incalzirea locuintei (vezi in josul paginii) – acestia vor completa formularul de cerere cu antetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru încalzirea locuintei lemne, carbuni, combustibili petrolieri, si care nu detin nici unul din bunurile mentionate in lista bunurilor care duc la excluderea ajutorului pentru incalzirea locuintei mentionata mai jos, beneficiaza de ajutor lunar pentru încalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, dupa cum urmeaza:

Familii
 transa de venit mediu
 pe membru de familie
suma compensare (lei)  cantitate lemne (kg) Primarie
 0 - 155  54 lei  1500
 155,1 - 210  48 lei  1500
 210,1 - 260  44 lei  1500
 260,1 - 310  39 lei  1300
 310,1 - 355  34 lei  1300
 355,1 - 425  30 lei  1300
 425,1 - 480  26 lei  1000
 480,1 - 540  20 lei  1000
 540,1 - 615  16 lei  1000
 615,1 - 1000  0 lei  800
 1000,1 - 1300  0 lei  500
 1300,1 - 1500  0 lei  500

Persoane singure
 transa de venit suma compensare (lei)  cantitate lemne (kg) Primarie
 0 - 155  54 lei  1500
 155,1 - 210  48 lei  1500
 210,1 - 260  44 lei  1500
 260,1 - 310  39 lei  1300
 310,1 - 355  34 lei  1300
 355,1 - 425  30 lei  1300
 425,1 - 480  26 lei  1000
 480,1 - 540  20 lei  1000
 540,1 - 615  16 lei  1000
 615,1 - 1200  0 lei  800
 1200,1 - 1600  0 lei  500
 1600,1 - 1800  0 lei  500

Mentiune: cantitatea de lemne se acorda o singura data pentru tot sezonul rece (noiembrie – martie). Sumele de bani se acorda lunar.
Se va asigura transportul lemnelor la domiciliul solicitantului pentru cei care nu isi pot asigura transportul.

Pentru familiile si persoanele singure care se incadreaza in transa de venit 0 - 155, beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 58 lei.

Pentru cei care nu se incadreaza in prevederile O.U.G 70/2011, in sensul ca detin cel putin unul din bunurile care duc la excluderea ajutorului pentru incalzirea locuintei (vezi in josul paginii)
– acestia vor completa formularul de cerere cu antetul Primariei Constanta

Familiile care nu se incadreaza in prevederile O.U.G. 70/2011 (in sensul ca detin cel putin unul din bunurile care duc la excluderea ajutorului - vezi lista bunurilor de mai jos) si care au venitul net mediu pe membru de familie situat intre 0 si 1500 lei pot beneficia de ajutor de incalzire in cuantum de 500 kg lemne de foc pentru intreg sezonul rece .

Persoanele singure care nu se incadreaza in prevederile O.U.G. 70/2011 (in sensul ca detin cel putin unul din bunurile care duc la excluderea ajutorului - vezi lista bunurilor de mai jos) si care au venitul net lunar situat intre 0 si 1800 lei pot beneficia de ajutor de incalzire in cuantum de 500 kg lemne de foc pentru intreg sezonul rece.

Atentie! Nu pot beneficia de ajutor de încălzire de maxim 500 kg lemne de foc familiile şi persoanele singure care deţin clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate (cu excepţia locuinţei de domiciliu) pe raza municipiului Constanţa.


4. Transele de venit pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu butelii GPL pentru sobe sau centrale cu functionare GPL:

De acest ajutor pot beneficia numai cei care nu detin nici unul din bunurile care duc la excluderea ajutorului pentru incalzirea locuintei (vezi in josul paginii)
– acestia vor completa formularul de cerere cu antetul Primariei Constanta, specific pentru acest tip de incalzire

In functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie si de modalitatea de incalzire specificata in cerere, se aproba ajutoarele (exprimate in numar maxim butelii/luna) pentru toata perioada sezonului rece (noiembrie – martie inclusiv) pentru familiile/persoanele singure care folosesc pentru incalzire butelii GPL pentru sobe sau centrale cu functionare GPL, dupa cum urmeaza: 

Pentru familii:
a) maxim 4 butelii pe luna tip aragaz pentru soba sau maxim 1 butelie pe luna tip propan 35 Kg pentru centrala termica (in functie de modalitatea de incalzire specificata in cerere) in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins intre 0 lei si 260 lei ;
b) maxim 3 butelii pe luna tip aragaz pentru soba sau maxim 1 butelie pe luna tip propan 35 Kg pentru centrala termica (in functie de modalitatea de incalzire specificata in cerere) in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins intre 260,1 lei si 425 lei ;
c) maxim 2 butelii pe luna tip aragaz pentru soba sau maxim 1 butelie pe luna tip propan 35 Kg pentru centrala termica (in functie de modalitatea de incalzire specificata in cerere) in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins intre 425,1 lei si 615 lei;
d) maxim 1 butelie pe luna tip aragaz pentru soba (in functie de modalitatea de incalzire specificata in cerere) in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins intre 615,1 lei si 1300 lei; nu se acorda butelii tip propan 35 Kg pentru centrala termica;

Pentru persoane singure:
a) maxim 4 butelii pe luna tip aragaz pentru soba sau maxim 1 butelie pe luna tip propan 35 Kg pentru centrala termica (in functie de modalitatea de incalzire specificata in cerere) in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins intre 0 lei si 260 lei ;
b) maxim 3 butelii pe luna tip aragaz pentru soba sau maxim 1 butelie pe luna tip propan 35 Kg pentru centrala termica (in functie de modalitatea de incalzire specificata in cerere) in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins intre 260,1 lei si 425 lei ;
c) maxim 2 butelii pe luna tip aragaz pentru soba sau maxim 1 butelie pe luna tip propan 35 Kg pentru centrala termica (in functie de modalitatea de incalzire specificata in cerere) in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins intre 425,1 lei si 615 lei;
d) maxim 1 butelie pe luna tip aragaz pentru soba (in functie de modalitatea de incalzire specificata in cerere) in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins intre 615,1 lei si 1600 lei; nu se acorda butelii tip propan 35 Kg pentru centrala termica;

Mentiune: In situatia in care numarul de butelii efectiv livrate si consumate pentru incalzire in cursul unei luni este mai mic decat numarul maxim de butelii specificat pentru luna respectiva, ajutorul lunar acordat va fi egal cu numarul de butelii efectiv consumate, si nu cu numarul maxim de butelii; buteliile neconsumate nu se reporteaza in lunile urmatoare.

Cererile pentru acordarea de ajutoare pentru incalzire pe perioada sezonului rece pentru familiile care se incalzesc cu butelii GPL pentru sobe sau centrale cu functionare GPL se depun pana cel tarziu la data de 20 ale fiecarei luni, incepand cu luna octombrie (pentru a beneficia incepand cu luna noiembrie) si pana cel tarziu in luna februarie (pentru a beneficia pentru luna martie).

Furnizorul serviciului de livrare la domiciliu a buteliilor GPL (care va fi anuntat in presa) va livra si monta butelia numai la adresa de domiciliu sau de resedinta specificata in cerere, numai la soba sau centrala cu functionare GPL (nu si aragaz), si numai la solicitarea beneficiarului, in schimbul buteliei consumate (goale).


5. Transele de venit pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu energia electrica (dispozitive de incalzire autorizate pe energie electrica sau centrala termica cu functionare electrica trifazata)
De acest ajutor pot beneficia numai cei care nu detin nici unul din bunurile care duc la excluderea ajutorului pentru incalzirea locuintei (vezi in josul paginii)
– acestia vor completa
formularul de cerere cu antetul Primariei Constanta, specific pentru acest tip de incalzire

In functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie/persoana singura, se aproba ajutoarele (exprimate in RON/luna) pentru toata perioada sezonului rece (noiembrie – martie inclusiv) pentru familiile/persoanele singure care folosesc pentru incalzire energia electrica (dispozitive de incalzire autorizate pe energie electrica sau centrala termica cu functionare electrica trifazata), dupa cum urmeaza:

Familii si persoane singure
 transa de venit mediu
 pe membru de familie
suma compensare
 0 - 155  262 lei
 155,1 - 210  162 lei
 210,1 - 260  137 lei
 260,1 - 310  112 lei
 310,1 - 355  87 lei
 355,1 - 425  62 lei
 425,1 - 480  44 lei
 480,1 - 540  31 lei
 540,1 - 615  19 lei

Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie electrica (dispozitive de incalzire autorizate pe energie electrica sau centrala termica cu functionare electrica trifazata) se va acorda numai dupa efectuarea anchetei sociale pentru fiecare solicitant.
Cererile pentru acordarea de ajutoare pentru incalzire pe perioada sezonului rece pentru familiile care se incalzesc cu energie electrica se depun pana cel tarziu la data de 20 ale fiecarei luni, incepand cu luna octombrie (pentru a beneficia incepand cu luna noiembrie) si pana cel tarziu in luna februarie (pentru a beneficia pentru luna martie).


LISTA CUPRINZAND BUNURILE CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDARII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI 

BUNURI IMOBILE:
- cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu sau alte imobile aflate in proprietate, cu exceptia locuintei de domiciliu
Nota: Pot beneficia de ajutor pentru incalzirea locuintei si beneficiarii care detin cota parte indiviza din cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu

BUNURI MOBILE:
1. mijloace de transport *): autoturisme care depasesc 1600 cm3, autoutilitare, autocamioane de orice fel si remorci, salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, autobuze, microbuze;
2. utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;
3. utilaje de prelucrare agricola, presa de ulei, moara de cereale;
4. utilaje de prelucrat lemnul:gater, drujba,sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;
5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

*se excepteaza mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap precum si cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii’


TERENURI:
1. terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta (teren intravilan), care depasesc 1000 m2 in zona urbana si 2000 m2 in zona rurala

2. terenuri in zona colinara si de ses                                     Fam cu 1-3 pers.                 Fam cu peste 3 pers.
- arabil si faneata                                                                              2.00 ha                                     3.00 ha
- forestier                                                                                            2.00 ha                                     3.00 ha
- vii, livezi, gradini de legume si flori                                             1.00 ha                                     1.50 ha

3. terenuri in zona montana
- forestier                                                                                            2.00 ha                                     3.00 ha
- vii, livezi                                                                                            1.50 ha                                      2.00 ha
- pasuni si fanete                                                                             4.00 ha                                      5.00 ha


CATEGORII DE ANIMALE/PASARI:
1.peste 3 bovine
2.peste 5 porcine
3.peste 20 ovine/caprine
4.peste 15 familii de albine


Sursa: Ministerul Agriculturii si  Dezvoltarii Rurale – pentru stabilirea suprafetei terenurilor si cursurilor de apa precum si pentru stabilirea numarului de categorii de animale


    
Descrierea site-ului Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 18/10/2012
nr. vizite: 369526
Copyright © Primaria Municipiului Constanta
sâmbătă, 25 octombrie 2014