Primaria Municipiului Constanta
bd. Tomis nr.51, cod 900725
telefon: 0241488100, fax: 0241488195, 0241488101 , email: primarie@primaria-constanta.ro
Acasa Harta orasului Video Constanta Video Mamaia Album foto Persoane de contact
Pentru abonatii RADET:
Luna:
select
Numar camere:
select
Venit net mediu pe membru de familie (vezi explicatii mai jos):
Numar persoane in familie (vezi explicatii mai jos):
Consum efectiv caldura - GCal (vezi explicatii mai jos):
specificati virgula inainte de zecimale, nu punct (exemplu: 1,22 si nu 1.22)
 
calculeaza
(se va afisa doar calculul pentru cheltuielile cu incalzirea locuintei,
nu si alte cheltuieli aferente intretinerii - apa calda, alte cheltuieli comune etc)
- venit net mediu pe membru de familie = suma tuturor veniturilor nete ale persoanelor din familie (realizate in luna anterioara depunerii cererii) impartita la numarul total de membri din familia respectiva;  la valorile cu zecimale specificati formatul numeric cu virgula inainte de zecimale (nu cu punct).

- familie = toate persoanele care locuiesc in apartamentul pentru care se solicita ajutor si indiferent daca intre acestea exista sau nu relatie de rudenie, cu conditia sa aiba inscrisa adresa apartamentului in actul de identitate sau sa fie trecute in cartea de imobil si sa fie luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei; in cazul persoanelor singure, in campul Numar persoane in familie se trece cifra 1, iar la venituri se trece venitul net total al persoanei singure (realizat in luna anterioara depunerii cererii);

- consum efectiv caldura = consumul efectiv in GCal pe luna selectata, asa cum a fost repartizat in cadrul asociatiei; la valorile cu zecimale specificati formatul numeric cu virgula inainte de zecimale (nu cu punct).

Important! Ajutorul procentual pentru incalzire se acorda numai in cazul in care ati depus cerere pentru ajutor la Primarie. Vezi  Conditii de acordare a ajutoarelor la incalzire  si Actele necesare acordarii ajutorului la incalzire . Cererile pentru ajutor de incalzire se depun (o singura data) pana pe data de 20 ale lunii pentru a fi luate in calcul incepand cu luna respectiva. Ajutorul nu se poate acorda retroactiv!

Va atragem atentia asupra formulei de calcul a ajutorului la incalzire:

Valoare Ajutor
= (procent ajutor Guvern + procent ajutor Primarie) * consum Gcal (vezi explicatiile de mai jos) * pret GCal / 100

Nota: In situatia in care consumul efectiv realizat la caldura este mai mic decat consumul maxim subventionat, in formula de calcul de mai sus se trece consumul efectiv realizat; in situatia in care consumul efectiv realizat este mai mare sau egal cu consumul maxim subventionat, in formula de mai sus se trece consumul maxim subventionat.

Atentie! Ce veti consuma peste aceste limite de consum, veti plati la pret nesubventionat!

Ajutorul se acorda numai pentru energia termica consumata in scopul incalzirii locuintei si nu include energia termica consumata in scopul prepararii apei calde menajere.

Atentie! Apa calda nu este subventionata!

LISTA CUPRINZAND BUNURILE CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDARII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI ACORDAT PRIN O.U.G. 70/2011:


BUNURI IMOBILE:
- cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu sau alte imobile aflate in proprietate, cu exceptia locuintei de domiciliu
Nota: Pot beneficia de ajutor pentru incalzirea locuintei si beneficiarii care detin cota parte indiviza din cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu

BUNURI MOBILE:
1. mijloace de transport *): autoturisme care depasesc 1600 cm3, autoutilitare, autocamioane de orice fel si remorci, salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, autobuze, microbuze;
2. utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;
3. utilaje de prelucrare agricola, presa de ulei, moara de cereale;
4. utilaje de prelucrat lemnul:gater, drujba,sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;
5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

*se excepteaza mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap precum si cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii’


TERENURI:
1. terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta (teren intravilan), care depasesc 1000 m2 in zona urbana si 2000 m2 in zona rurala

2. terenuri in zona colinara si de ses Fam cu 1-3 pers. Fam cu peste 3 pers.
- arabil si faneata 2.00 ha 3.00 ha
- forestier 2.00 ha 3.00 ha
- vii, livezi, gradini de legume si flori 1.00 ha 1.50 ha

3. terenuri in zona montana
- forestier 2.00 ha 3.00 ha
- vii, livezi 1.50 ha 2.00 ha
- pasuni si fanete 4.00 ha 5.00 ha


CATEGORII DE ANIMALE/PASARI:
1.peste 3 bovine
2.peste 5 porcine
3.peste 20 ovine/caprine
4.peste 15 familii de albine

Pentru cei care nu se incadreaza in prevederile O.U.G 70/2011, in sensul ca detin cel putin unul din bunurile care duc la excluderea ajutorului pentru incalzirea locuintei (din lista de mai sus):


Familiile care nu se incadreaza in prevederile O.U.G. 70/2011 (in sensul ca detin cel putin unul din bunurile care duc la excluderea ajutorului - vezi lista bunurilor de mai sus) si care au venitul net mediu pe membru de familie situat intre 0 si 1300 lei pot beneficia de ajutor de incalzire in cuantum de maxim 25% din limita maxima de consum specificata de guvern.

Persoanele singure care nu se incadreaza in prevederile O.U.G. 70/2011 (in sensul ca detin cel putin unul din bunurile care duc la excluderea ajutorului - vezi lista bunurilor de mai sus) si care au venitul net lunar situat intre 0 si 1600 lei pot beneficia de ajutor de incalzire in cuantum de maxim 25% din limita maxima de consum specificata de guvern.

Atentie! Nu pot beneficia de ajutor de încălzire de maxim 25% familiile şi persoanele singure care deţin clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate (cu excepţia locuinţei de domiciliu) pe raza municipiului Constanţa.
 
    
Descrierea site-ului Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 12/01/2012
nr. vizite: 28176
Copyright © Primaria Municipiului Constanta
joi, 30 octombrie 2014