Primaria Municipiului Constanta
bd. Tomis nr.51, cod 900725
telefon: 0241488100, fax: 0241488195, email: primarie@primaria-constanta.ro
Acasa Harta orasului Video Constanta Video Mamaia Album foto Persoane de contact
click aici pentru instructiuni privind accesarea paginii de catre persoanele cu dizabilitati
Pentru abonatii RADET:
Luna:
select
Numar camere:
select
Venit net mediu pe membru de familie (vezi explicatii mai jos):
Numar persoane in familie (vezi explicatii mai jos):
Consum efectiv caldura - GCal (vezi explicatii mai jos):
specificati virgula inainte de zecimale, nu punct (exemplu: 1,22 si nu 1.22)
 
calculeaza
(se va afisa doar calculul pentru cheltuielile cu incalzirea locuintei,
nu si alte cheltuieli aferente intretinerii - apa calda, alte cheltuieli comune etc)
- venit net mediu pe membru de familie = suma tuturor veniturilor nete ale persoanelor din familie (realizate in luna anterioara depunerii cererii) impartita la numarul total de membri din familia respectiva;  la valorile cu zecimale specificati formatul numeric cu virgula inainte de zecimale (nu cu punct).

- familie = toate persoanele care locuiesc in apartamentul pentru care se solicita ajutor si indiferent daca intre acestea exista sau nu relatie de rudenie, cu conditia sa aiba inscrisa adresa apartamentului in actul de identitate sau sa fie trecute in cartea de imobil si sa fie luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei; in cazul persoanelor singure, in campul Numar persoane in familie se trece cifra 1, iar la venituri se trece venitul net total al persoanei singure (realizat in luna anterioara depunerii cererii);

- consum efectiv caldura = consumul efectiv in GCal pe luna selectata, asa cum a fost repartizat in cadrul asociatiei; la valorile cu zecimale specificati formatul numeric cu virgula inainte de zecimale (nu cu punct).

Important! Ajutorul procentual pentru incalzire se acorda numai in cazul in care ati depus cerere pentru ajutor la Primarie. Vezi "Conditii de acordare a ajutoarelor la incalzire" si "Actele necesare acordarii ajutorului la incalzire" la cap. Ajutoare Incalzire. Ajutorul nu se poate acorda retroactiv!

Va atragem atentia asupra formulei de calcul a ajutorului la incalzire:

Valoare Ajutor
= (procent ajutor Guvern + procent ajutor Primarie) * consum Gcal (vezi explicatiile de mai jos) * pret GCal / 100

Nota: In situatia in care consumul efectiv realizat la caldura este mai mic decat consumul maxim subventionat, in formula de calcul de mai sus se trece consumul efectiv realizat; in situatia in care consumul efectiv realizat este mai mare sau egal cu consumul maxim subventionat, in formula de mai sus se trece consumul maxim subventionat.

Atentie! Ce veti consuma peste aceste limite de consum, veti plati la pret nesubventionat!

Ajutorul se acorda numai pentru energia termica consumata in scopul incalzirii locuintei si nu include energia termica consumata in scopul prepararii apei calde menajere.

Atentie! Apa calda nu este subventionata!

Lista bunurilor care se iau in calcul la stabilirea dreptului la ajutor de incalzire (detinute in proprietate sau folosinta)

 

Nota: bunurile se iau in calcul cumulat, pentru intreaga familie pentru care se solicita ajutorul de incalzire

 

Bunuri imobile

1

Clădiri sau spaţii locative, altele decat locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti; se iau in calcul inclusiv cotele indivize (procente), indiferent de marimea acestora. Nu pot beneficia de ajutor de incalzire familiile sau persoanele singure care detin in proprietate, in integralitate, doua sau mai multe spatii locative pe raza municipiului Constanţa

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

 

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

 

 

Depozite bancare

   1        

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri /animale şi/sau păsări

   1        

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

 

 
  • O noua sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Constanta - click pentru a descarca convocatorul ***
  • Comunicat de presa ***
  • Informare publica
    ***
  • Licitatie publica deschisa ***
  • Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) ***
    
Descrierea site-ului Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 12/01/2012
nr. vizite: 43750
Copyright © Primaria Municipiului Constanta
joi, 28 iulie 2016